Rešenje za merenje veličine pukotine u ekstremnim uslovima (DCPD Solution)

Novo! Prijavite se na seminar o primeni DCPD-a! Seminar će se održati 26.09.2024. godine u prostorijama firme MTS u Parizu.  Ukoliko niste u mogućnosti da fizički pohađate seminar, možete se prijaviti na Teams događaj koji će se održati istog dana.   Ukoliko ste zainteresovani, javite nam se! Primena Pad napona jednosmerne struje meri promene u otporu …

Rešenje za merenje veličine pukotine u ekstremnim uslovima (DCPD Solution) Read More »

Platformska merna ćelija PW37 za vaganje u higijenskim uslovima

Precizna i robusna platformska merna ćelija PW37P je EHEDG-sertifikovana i ispunjava najviše higijenske zahteve – optimalna za punjenje, pakovanje ili merenje hrane. PW37P: Higijensko merenje do 200 kg Precizna platformska merna ćelija PW37P je idealno prilagođena potrebama prehrambene industrije: EHEDG sertifikacija garantuje najviši nivo higijene. Zahvaljujući izuzetno glatkoj površini, tečnosti se jednostavno slivaju. Prljavština se …

Platformska merna ćelija PW37 za vaganje u higijenskim uslovima Read More »

HBK lansira seriju senzora sa IO-linkom za merenje malih sila

U9C i C9C serija minijaturnih senzora za merenje sila na pritisak i zatezanje su nam poznati već više od 40 godina. Zašto su se toliko dugo održali? Kompaktnost, mogućnost merenja statičkih i dinamičkih sila, robusnost i tačnost. Najnovija digitalna serija firme HBK se koristi za praćenje stanja sistema u realnom vremenu i idealna je za …

HBK lansira seriju senzora sa IO-linkom za merenje malih sila Read More »

Senzori za merenje momenta firme NCTE

Seriju senzora 2100/2200 odabiramo za efikasno, precizno i ekonomično merenje obrtnog momenta Serija NCTE senzora 2100 (sa četvrtastom osovinom)/2200 (sa okruglim presekom osovine) omogućuje pouzdano i jednostavno merenje momenta i dobro deluje i na statička i na dinamička dvosmerna merenja momenta, bez obzira na brzinu. Senzori imaju integrisanu elektroniku, uverenje o etaloniranju i priključni kabl …

Senzori za merenje momenta firme NCTE Read More »

PTO senzori firme NCTE za merenje obrtnog momenta

Merenje momenta na priključnom vratilu traktora Uz novi PTO senzor 7300 visoke efikasnosti, firma NCTE koju zastupamo nudi nova i inovativna rešenja u oblasti merenja obrtnog momenta u poljoprivredi. Senzor karakteriše visoka preciznost od 0,5% i opseg merenja momenta do 3000 Nm. Najveća prepreka za dobijanje pouzdanih rezultata merenja u poljoprivredi jeste radno okruženje. Bezkontaktno …

PTO senzori firme NCTE za merenje obrtnog momenta Read More »

Industrijska elektronika

Kontrola i monitoring industrijskih procesa sa HBM-om HBM nudi širok spektar analognih i digitalnih mernih pojačala za kontrolu industrijskih procesa, zaštitu mašina od preopterećenja, uključujući monitoring i optimizaciju procesa proizvodnje i sklapanja, kao što je upresavanje, zakivanje i slične operacije… Postoje tri važna faktora od kojih zavisi uspeh u pogonu: Sistemi za inteligentnu kontrolu procesa …

Industrijska elektronika Read More »

Z6R konzolna merna ćelija

Robusna, jednostavna za čišćenje i kompatibilna sa Z6 Konzolna merna ćelija Z6R je dizajnirana za maksimalan merni opseg od 20 do 200kg. Mehanički i elektronski je kompatibilna sa dokazanom ćelijom Z6, koju je razvila firma HBM, postavši svetski standard u oblasti industrijskog merenja. Danas na tržište stupa nova generacija konzolnih mernih ćelija, Z6R, koje svojim …

Z6R konzolna merna ćelija Read More »

Merenje nivoa prilikom procesa proizvodnje

Bilo da su u pitanju silosi ili velike posude, ispravno doziranje i merenje nivoa je neophodno kada govorimo o vaganju u procesu proizvodnje. Digitalne merne ćelije olakšavaju brzu i preciznu kontrolu procesa sortiranja, vaganja i punjenja.Digitalna merna elektronika olakšava integraciju signala od analogne merne ćelije do dinamičkih mernih aplikacija. HBK nudi kompletno rešenje za vaganje …

Merenje nivoa prilikom procesa proizvodnje Read More »

Značaj etaloniranja

Preciznost je ključni faktor proizvodnje kada je potrebno obezbediti kvalitet i performanse procesa ili gotovog proizvoda. Kada proizvod ne odgovara zahtevanim specifikacijama korisnika, koje zavise od upotrebe i primene proizvoda, vrlo često će biti negativnih posledica. Dakle, zbog čega je etaloniranje bitno? Potreba za preciznošću u proizvodnji direktno vodi do potrebe za etaloniranjem, pošto mašine i merni uređaji moraju biti precizno baždareni da bi njihov rad bio usklađen sa specifikacijama.

Merenje nivoa

Gravimetrijsko merenje nivoa Merenje nivoa HBM-ovim komponentama daje najtačnije rezultate, a pri tom nema kontakta između senzora i materijala i nema održavanja. Količina materijala u posudi ili silosu se može precizno odrediti u svakom trenutku, bez obzira na uticaje temperature, oblika posude, gustine materijala, pomeranja težišta ili nagomilavanja materijala. Stvaranje džepova, prašina, tok materijala, pena …

Merenje nivoa Read More »