PTO senzori firme NCTE za merenje obrtnog momenta

Merenje momenta na priključnom vratilu traktora Uz novi PTO senzor 7300 visoke efikasnosti, firma NCTE koju zastupamo nudi nova i inovativna rešenja u oblasti merenja obrtnog momenta u poljoprivredi. Senzor karakteriše visoka preciznost od 0,5% i opseg merenja momenta do 3000 Nm. Najveća prepreka za dobijanje pouzdanih rezultata merenja u poljoprivredi jeste radno okruženje. Bezkontaktno …

PTO senzori firme NCTE za merenje obrtnog momenta Read More »

Industrijska elektronika

Kontrola i monitoring industrijskih procesa sa HBM-om HBM nudi širok spektar analognih i digitalnih mernih pojačala za kontrolu industrijskih procesa, zaštitu mašina od preopterećenja, uključujući monitoring i optimizaciju procesa proizvodnje i sklapanja, kao što je upresavanje, zakivanje i slične operacije… Postoje tri važna faktora od kojih zavisi uspeh u pogonu: Sistemi za inteligentnu kontrolu procesa …

Industrijska elektronika Read More »

Z6R konzolna merna ćelija

Robusna, jednostavna za čišćenje i kompatibilna sa Z6 Konzolna merna ćelija Z6R je dizajnirana za maksimalan merni opseg od 20 do 200kg. Mehanički i elektronski je kompatibilna sa dokazanom ćelijom Z6, koju je razvila firma HBM, postavši svetski standard u oblasti industrijskog merenja. Danas na tržište stupa nova generacija konzolnih mernih ćelija, Z6R, koje svojim …

Z6R konzolna merna ćelija Read More »

Merenje nivoa prilikom procesa proizvodnje

Bilo da su u pitanju silosi ili velike posude, ispravno doziranje i merenje nivoa je neophodno kada govorimo o vaganju u procesu proizvodnje. Digitalne merne ćelije olakšavaju brzu i preciznu kontrolu procesa sortiranja, vaganja i punjenja.Digitalna merna elektronika olakšava integraciju signala od analogne merne ćelije do dinamičkih mernih aplikacija. HBK nudi kompletno rešenje za vaganje …

Merenje nivoa prilikom procesa proizvodnje Read More »

Značaj etaloniranja

Preciznost je ključni faktor proizvodnje kada je potrebno obezbediti kvalitet i performanse procesa ili gotovog proizvoda. Kada proizvod ne odgovara zahtevanim specifikacijama korisnika, koje zavise od upotrebe i primene proizvoda, vrlo često će biti negativnih posledica. Dakle, zbog čega je etaloniranje bitno? Potreba za preciznošću u proizvodnji direktno vodi do potrebe za etaloniranjem, pošto mašine i merni uređaji moraju biti precizno baždareni da bi njihov rad bio usklađen sa specifikacijama.

Merenje nivoa

Gravimetrijsko merenje nivoa Merenje nivoa HBM-ovim komponentama daje najtačnije rezultate, a pri tom nema kontakta između senzora i materijala i nema održavanja. Količina materijala u posudi ili silosu se može precizno odrediti u svakom trenutku, bez obzira na uticaje temperature, oblika posude, gustine materijala, pomeranja težišta ili nagomilavanja materijala. Stvaranje džepova, prašina, tok materijala, pena …

Merenje nivoa Read More »