Mašine za statičko ispitivanje materijala

MTS nudi veliki dijapazon rešenja za statička ispitivanja materijala koja se još nazivaju i monotonička. Ona omogućavaju određivanje osnovnih svojstava materijala. Kapaciteti za merenje sile ovih mašina kreću se od 50kN do 600kN, čime one ispunjavaju najviše QA/QC zahteve i goruće rokove vašeg proizvodnog okruženja, dajući pouzdane podatke za razvoj vašeg proizvoda. Robusne su i lake za korišćenje, sa naprednim svojstvima i parametrima. Ispitivanja se mogu vršiti na uzorcima za koje se koristi sila od samo 5N. 

Uverite se u pouzdano i jednostavno rukovanje Criterion serijom mašina za ispitivanje materijala. Ramovi se izrađuju u stonim i podnim verzijama, a testovi su tačni, ponovljivi i usklađeni sa najnovijim tehničkim standardima.

Moćna i izdržljiva MTS Exceed serija 60 statičkih hidrauličnih kidalica je dizajnirana za srednje i velike sile prilikom jednoosnog ispitivanja različitih materijala. Idealne su za precizne, pouzdane i ponovljive testove zatezanja i sabijanja uzoraka visoke čvrstoće.

Pogledajte video o MTS-ovim ekstenzometrima