QuantumX

QuantumX sistem za akviziciju

QuantumX je univerzalan sistem za akviziciju podataka. “Univerzalan” znači da QuantumX može da prihvati sve tipove i principe senzora na tržištu. Njegova fleksibilnost omogućava korišćenje za raznorazne testove i ispitivanja, kao i za proveru mehaničkih sistema u bilo kakvoj industrijskoj sredini.

Ovaj univerzalni akvizicioni sistem nudi dodatnu vrednost za vaše zahtevne projekte testova i ispitivanja: on je kompaktan, brz, univerzalan.

 • 24-bit A/D konvertor na svakom kanalu
 • brzina uzorkovanja do 192kHz po kanalu
 • podržava sve trenutne tehnologije senzora i davača (bilo aktivnih ili pasivnih)
 • napredna tehnologija uključi meri (TEDS), omogućava da se skoncentrišete na rezultate, a ne na podešavanje instrumenta
 • podesivo filtriranje po svakom kanalu (Bessel i Butterworth, 4-tog reda)
 • svi kanali su električno izolovani (jako mali šum)
 • prenos podataka do 3 miliona vrednosti u sekundi
 • apsolutno sinhronizovana akvizicija između svih modula i svih kanala

Modeli QuantumX-a

MX440B/MX840B

quantumX
 • 4- ili 8-kanalno univerzalno pojačalo
 • podržava sledeće tehnologije: merne trake za senzore sa punim ili polu-mostom (DS ili 4,8kHz frekvencije)
 • merne trake za četvrt-mosne senzore sa adapterom
 • strujne piezoelektrične transdjusere (IEPE/ICP)
 • piezo-otporan pun most
 • otporničke termometre i termo parove
 • omske otpornike
 • napon (± 100mV, ± 10V, ± 60V) i struju  (0 / 4 … 20 mA, 2-/3- or 4-wire)

MX1615B/MX1616B

quantumX
 • 16-kanalno mosno pojačalo
 • podržava sledeće tehnologije: merne trake za senzore sa punim ili polu-mostom (DS ili 1200Hz frekvencije)
 • merne trake za senzore sa četvrt mostom (DS ili 1200 Hz frekvencije, 120/350/1000 omske otpornike
 • napon (± 10 V)
 • otporničke termometre (Pt100)
 • otpornik
 • potenciometar (Poti)

MX410B-univerzalno pojačalo

quantumX
 • 4-kanalno, visoko dinamično univerzalno pojačalo
 • podržava sledeće tehnologije: merne trake za senzore sa punim ili polu Vitstonovim mostom (DS ili CF sa 4,8 frekvencijom)
 • merne trake sa četvrt Vitstonovim mostom i adapterom
 • strujne piezoelektrične transdjusere (IEPE, ICP)
 • piezo otporan pun most
 • indukcijske pune ili polu mostove
 • napon  (±10 V)
 • struju ( 0 / 4…20 mA, 2-/3- or 4-žični)
 • analogni naponski izlaz (±10 V)

MX460B-univerzalno pojačalo

quantumX
 • 4-kanalni visoko dinamički modul za akviziciju momenta, rotacione brzine, ugla, položaja i pomeranja
 • podržava sledeće tehnologije: digitalne frekventne ulaze visoke rezolucije
 • brojač impulsa, inkrementalne enkodere, enkodere
 • pasivne indukcijske rotacione senzore
 • signale podešene prema širini impulsa (PWM)

MX430B-pojačalo za senzore sa punim Vitsonovim mostom

quantumX
 • 4-kanalno pojačalo sa punim mostom za precizno merenje transdjusera baziranih na mernim trakama za senzore sa punim mostom (dinamičko i statičko)
 • podržava sledeće tehnologije: merne trake za senzore sa punim mostom (DS, 600 Hz frekvencije)

MX238B-precizno merno pojačalo

quantumX
 • 2-kanalni modul za precizna merenja kada su transdjuseri na bezi mernih traka sa punim mostom povezani
 • podržava seldeće tehnologije: merne trake za senzore sa punim mostom (frekvencije 225 Hz)

MX1601B-univerzalno pojačalo

quantumX
 • 16-kanalno pojačalo
 • podržava sledeće tehnologije: strujne piezoelektrične transdjusere (IEPE, ICP)
 • napon (±100 mV, ±10 and ±60 V)
 • struju  (0/4 … 20 mA, 2-/3- or 4-žični)

MX1609-pojačalo za termo parove

quantumX
 • 16-kanalno pojačalo za termo parove
 • podržava sledeće tehnologije: termo parove tipa K (MX 1609KB)
 • termo parove tipa T (MX 1609TB)

MX809B-izolovano pojačalo za termo parove

quantumX
 • 8-kanalno pojačalo za termo parove za izolovana i pouzdana merenja termo parovima u strujnom okruženju
 • podržava sledeće tehnologije: termo parove tipa K, J, T, B, E, N, R, S, C sa unutrašnjom hladnom vezom za svaki kanal
 • napon  (±5 V)

MX403B-izolovani naponski ulazi

quantumX
 • 4-kanalni modul za izolovano merenje napona
 • podržava sledeća merenja: napon (10, 100 i 1000V)
 • merne kategorije: 1250 V (ne CAT), 1000V CAT II, 600 V CAT III

MXFS-optički interogator

quantumX
 • 128-kanalni modul za integraciju optičkih i električnih merenja u okviru mernog lanca
 • merenje naprezanja, sile, ubrzanja i nagiba bazirano na vlaknima sa Bragovom mrežom
 • sa 128 kanala po modulu, visokom gustinom senzora, ekonomično rešenje
 • radi kao pojedinačni modul, ali je u potpunosti vremenski sinhronizovan sa drugim Quantum modulima
 • nudi mogućnost odabira brzine uzorak i do 2000 u/s po kanalu (senzoru)

MX471C CAN FD/klasičan CAN

quantumX
 • 4-kanalni CAN modul koji podržava CAN FD ili klasnični CAN
 • vremenski sinhronizovano primanje CAN poruka i signala (integrisano dekodiranje)
 • prijem ‘sirove’ poruke punog CAN bus saobraćaja i dekodiranje bazirano na PC-ju
 • dimenzioniran za neograničen broj modula sa ukupno 20 ulaza
 • šalje svaki primljeni podatak analognog mernog signala uz pomoć MX1615B ili bilo kog drugog modula