Vagarske komponente

Nudimo širok asortiman tačnih i pouzdanih vagarskih komponenti, mernih ćelija, modula sa mernim ćelijama, mernih pojačala, vagarske elektronike, vagarskog softvera i ostalog pribora. Godinama uspešno sarađujemo sa kompanijama HBM i MTS i IND koje su globalni lideri u oblasti profesionalne merne tehnike u različitim oblastima industrije. Već 40 godina, TRC PRO je firma koja nudi proizvode, komponente i gotova rešenja za industrijsko vagarstvo.

Merne ćelije

U gotovo svim sferama gde se proizvodi, obrađuje i kontroliše, naći ćete HBM-ove merne ćelije (merne doze, davače mase)...

Moduli sa mernim ćelijama

Kompaktni moduli za vaganje posuda se koriste za vaganja silosa i posuda, ali i za punjenje, doziranje i kontrolu nivoa u najrazličitijim procesima...

Platformske merne ćelije

Nudimo modularni koncept za najrazličitije primene vaganja - jednostavno, brzo i pouzdano...

Digitalne merne ćelije

Digitalne merne ćelije na bazi mernih traka prednjače u oblasti dinamičkog, kontrolnog vaganja, sortiranja, punjenja i doziranja..

Vagarska elektronika

Industrijska merna pojačala i sistemi za akviziciju. Kontrola i monitoring industrijskih procesa sa HBM-ovim analognim i digitalnim mernim...

Vagarski softver

Nudimo vagarsku elektroniku za sve tipove industrijskih platformskih vaga, kolskih ili kontejnerskih vaga...

Dodatni pribor

Nudimo širok spektar dodatnog pribora za vagarstvo koji će vam pomoći da lakše sklopite sistem, bez kompromitovanja tačnosti merenja...