Industrijska elektronika

HBM nudi širok spektar analognih i digitalnih mernih pojačala za kontrolu industrijskih procesa, zaštitu mašina od preopterećenja, uključujući monitoring i optimizaciju procesa proizvodnje i sklapanja, kao što je upresavanje, zakivanje i slične operacije.

Postoje tri važna faktora od kojih zavisi uspeh u pogonu:

  • kvalitet
  • vreme
  • troškovi

Sistemi za inteligentnu kontrolu procesa od HBM-a donose ta tri faktora i tako obezbeđuju efikasan rad pogona.

HBM nudi jedinstvena kompletna rešenja za kontrolu procesa proizvodnje, koja se sastoje od senzora (davača), merne elektronike, softvera i usluga. Iskoristite prednosti koje donosi partnerstvo sa globalnim liderom na polju tehnologije merenja, testova i ispitivanja.

Digitalna i analogna merna pojačala za vaš pogon – odlučite se za neki od mnogih proizvoda:

  • Modularni sistemi za akviziciju za sveobuhvatnu obradu i kondicioniranje signala
  • Efikasna pojačala sa analognim izlazom ili digitalnim, fildbus interfejsom
  • Nabojna pojačala za piezoelektrične senzore
  • Moćni, profesionalni softver za proizvodnju.

HBM je vaš pouzdan partner za kontrolu industrijskih procesa i nudi rešenja za kompletan merni lanac. Znanje u koje se možete pouzdati: sa savršeno uparenim komponentama, koja se brzo i jednostavno integrišu.

Rešenja za kontrolu industrijskih procesa od HBM-a.