Merenje u različitim granama industrije

automobilska industrija

Kakve god da su vaše potrebe po pitanju merenja, TRC PRO je u mogućnosti da vam bude partner za kompletan merni lanac i proces merenja: od senzora, elektronike i softvera do rešenja. U naš opseg rada spadaju sledeće industrijske grane:

energetika
rudarstvo
metalurgija
elektroindustrija
hemijska industrija
prehrambena industrija
tekstilna industrija
drvna industrija
duvanska industrija
građevinska industrija
industrija građevinskih materijala
poljoprivreda
grafička industrija
medicinska industrija
univerziteti
automobilska industrija
železnica

 

Energetika

 • bilo da je u pitanju ugalj, nafta, gas ili vetrogeneratori, HBM-ov širok spektar proizvoda za testove i ispitivanja nudi rešenja za sve sektore energetike
 • merenje i akvizicija podataka na visokonaponskim instalacijama
 • testovi izdržljivosti komponenata
 • efikasnost obrtnog momenta na generatorima
 • vagarska tehnika za energetski sektor
 • dizajn sistema
 • aplikacije za vetrogeneratore

 

Rudarstvo

 • vagarska tehnika u rudarstvu (protočne/tračne vage)
 • praćenje stanja mobilnih rudarskih mašina
 • određivanje težišta rudarskih mašina

Metalurgija

Elektroindustrija

 

 

Hemijska industrija

 • HBM nudi preciznu, robusnu opremu za eksplozivne sredine za merenje i testove u hemijskoj industriji. Šaržno vaganje, doziranje, punjenje i uopšte vaganje…HBM je garancija za tačno merenje 

Prehrambena industrija

 • Bilo da se radi o doziranju, punjenju ili recepturama, efikasnu proizvodnju hrane prati pouzdana tehnologija merenja i jednostavnost upotrebe 

Tekstilna industrija

Drvna industrija

 

Duvanska industrija

 • trakasti dozatori
 • protočne/tračne vage
 • kontrolne vage

 

Industrija građevinskih materijala

 • oprema za betonske i asfaltne baze (elektronske vage)

Građevinska industrija

 • merenja deformacija, dogotrajni monitoring i testovi zamora – u građevinskom sektoru se cene pouzdani rezultati. HBM vam nudi tehnologiju testova i ispitivanja iz jedne ruke – od senzora do softvera
 • oprema za mašine za ispitivanje materijala (prese, kidalice, univerzalne mašine)
 • oprema za etaloniranje mašina za ispitivanje materijala

Namenska industrija

Grafička industrija

       Medicinska industrija

 • medicinska tehnologija visokog kvaliteta zahteva pouzdanu opremu za testove i ispitivanja. Bilo da se radi o doziranju leka prema masi pacijenta ili kontroli pritiska prilikom reanimacije pacijenta, tačno izmerene vrednosti su ključne
 • komponente za vage
 • komponente za pumpe
 • komponente za podizače
 • komponente za CPR uređaje
 • dinamometri za biomehaniku

       Univerziteti

 • proizvodi za testove i ispitivanja se koriste u svrhe istraživanja i razvoja na različitim departmanima univerziteta. HBM je već  dugo godina partner sa univerzitetima

       Proizvođači vaga

 • bilo da se radio mernim ćelijama, vagarskoj elektronici ili softveru za vagarske indikatore, HBM nudi proizvođačima vaga visoko kvalitetnu vagarsku tehniku sa sertifikoanom pouzdanošću i atraktivnom cenom

       Železnice

 • HBM nudi rešenja za razvoj, ispitivanje, proveru i praćenje u aplikacijama železničke industrije
 • kontinuirano praćenje stanja železničkih vozila
 • simulacije i proračuni
 • merenja na železnici
 • ispitivanje pruge
 • probni stolovi (probnice) za delove koji se ugrađuju u železnička vozila
 • merenja na elektrovodovima i visokonaponskoj infrastrukturi i komponentama

       Automobilska industrija

 • testovi i ispitivanja u automobilskoj industriji zavise od pouzdanih merenja; otkrijte naša rešenja za testove i ispitivanja u sektoru razvoja, proizvodnje, ispitivanja i kalibracije

       Avio industrija

 • vrhunska HBM-ova univerzalna merna pojačala postavila su standarde u avio industriji; vodeći proizvođači se već decenijama oslanjaju na njih

       Proizvodni proces

 • kod kontrole industrijskih procesa, tehnologija testova i ispitivanja se koristi za procese monitoringa u proizvodnji

       Poljoprivreda

 • današnja poljoprivreda zahteva mernu tehniku visokog kvaliteta za pouzdano i ekonomično planiranje proizvodnje; tehnologija testova i ispitivanja od HBM-a se koristi u mnogim sektorima poljoprivrede