HMO – merne osovine

crtež merne osovine

Primena

Merne osovine su senzori sa mernim trakama i koriste se za merenje opterećenja, detektovanje preopterećenja ili sile. Obično se ugrađuju u postojeće sisteme na mesto postojećih osovina i tako čine komponentu sklopa. U tim slučajevima obično predstavljaju najekonomičnije rešenje. Sledeći sistemi i aplikacije ih koriste se za različite namene:

  • kranovi
  • oprema za podizanje tereta
  • oprema za polaganje kablova
  • sistemi za zaštitu od preopterećenja na brodovima
  • trakasti transporteri i liftovi
  • aplikacije vaganja u poljoprivredi, avio i hemijskoj industriji

Proizvodimo merne osovine različitih dimenzija i nosivosti ili ih prilagođavamo našim potrebama.


Elektronika

Već u zavisnosti od vaših potreba, možete se odlučiti za širok asortiman analognih i digitalnih elektronika od HBM-a za kondicioniranje signala.

Nudimo vam različite elektronike sa i bez displeja, sa mogućnošću povezivanja perifernog štampača, dodatnog displeja ili PC računara. Elektronike takođe poseduju različite intefejse: RS232, RS485, CANopen, ProfibusDP, DeviceNET, 4…20mA, +/-10V…

Pročitajte članak “Kako merne osovine pomažu rukovaocima opreme za podizanje tereta da smanje troškove održavanja?


Konstrukcija

U zavisnosti od vaših potreba, mogu biti izrađene i od nerđajućeg čelika. Poseduju žljebove protiv rotacije i opciono kanal za podmazivanje ležaja koji naleže na mernu osovinu. Već u zavisnosti od potrebe osetljivosti mernog sistema koji je u suprotnosti sa stepenom sigurnosti, možete dobiti osetljivost od 0,5-1,5mV/V za nominalno opterećenje i stepen sigurnosti od 3-1.

Merne osovine imaju ugrađene kvalitetne merne trake od HBM-a temperaturno kompenzovane za čelik i nakon izrade se svaka opterećuje probnim ili nominalnim opterećenjem, tako da dobijate kalibracioni sertifikat za svaku mernu osovinu.


Merne osovine
Merne osovine