Merenje nivoa

gravimetrijsko merenje nivoa

Gravimetrijsko merenje nivoa

Merenje nivoa sa HBM-ovim komponentama, daje najtačnije rezultate, a pri tom nema kontakta između senzora i materijala i nema održavanja. Količina materijala u posudi ili silosu se može precizno odrediti u svakom trenutku, bez obzira na uticaje temperature, oblika posude, gustine materijala, pomeranja težišta ili nagomilavanja materijala. Stvaranje džepova, prašina, tok materijala, pena i ostale uticaje možete da zaboravite.

Zbog ovih prednosti gravimetrijsko merenje nivoa može da se koristi u obračunske svrhe, kao i u eksplozivnim sredinama.

U zavisnosti od zahtevane tačnosti, vrste materijala u posudi i spoljašnih uticaja, postoje tri principa gravimetrijskog kontinualnog merenja nivoa:

  • posuda se u potpunosti oslanja preko mernih ćelija na podlogu (najpreciznija metoda, neosetljiva na tip materijala čiji se nivo meri, neosetljivost na spoljašne uticaje)
  • posuda se oslanja preko jedne merne ćelije na podlogu (sistem koji može da prođe ako se meri nivo tečnog materijala na zatvorenom i posuda ima tri stope)
  • merenje nivoa preko sile potiska (nivo tečnosti se meri preko tega koji je delimično uronjen u tečnost i visi na mernoj ćeliji)

Uz pomoć odgovarajućih mernih ćelija ili modula sa mernim ćelijama ili specijalnih dilatometara i elektronike, možete napraviti savršeno rešenje za vaš pogon. Nosivosti koje pokrivamo po osloncu mogu biti od 0,3kg do 470t. Interfejsi koje nude HBM-ove elektronike prema ostalim uređajima ili SAP sistemu mogu biti: Profibus DP, DeviceNET, CANOpen, RS232, RS422, RS485 ili Ethernet.Prednosti koje donosi gravimetrijsko merenje nivoa:

  • ubedljivo najviša tačnost bez obzira na uticaje okoline
  • neosetljivost na pojave koje prate proces i karakteristike i tip materijala
  • primena za male posude i velike silose (preko 1000t)
  • laka integracija sa ostalom automatizacijom ili SAP sistemom
  • mogućnost obračunskog vaganja
  • podešavanje elektronike je moguće preko softvera sa udaljenog mesta

Pročitajte članak o vaganju posuda i gravimetrijskom merenju nivoa!

Za tehničku specifikaciju i preporuke oko izbora i ugradnje, molim vas pozovite.

merenje nivoa