Seminar: etaloniranje

Na ovom seminaru ćete naučiti kako da etalonirate različite uređaje i senzore od kojih se mnogi baziraju na mernim trakama. Etaloniramo fizičke veličine kao što su sila, naprezanje i pomeranje. Takođe ćemo objasniti kako je etaloniranje povezano sa mernom nesigurnošću i istaći značaj odabira pouzdane laboratorije, opreme i procedura.

Obuku izvode naši inženjeri sa dugogodišnjim iskustvom, Hotimir ml Ličen, mast. ing. mašinstva i Petar Kunić, dipl. ing. mehatronike. Ako imate pitanja u vezi sa temama seminara ili želite da se prijavite, pozovite nas!

Više o značaju etaloniranja možete pročitati u našem članku!