Senzori i davači

Davači sileHBM-ovi davači sile se koriste za merenje statičkih i dinamičkih, pritisnih i istežućih sila i pri tome gotovo da nemaju deformaciju. Davače sile pravimo i po zahtevu korisnika…

Davači obrtnog momentaU HBM-ovom programu davača momenta pored mernih prirubnica i klasičnih davača za obrtni moment nalaze se i nerotirajući davači za merenje reakcionog momenta…

Takođe nudimo HMO merne osovine prema vašim potrebama za različite primene kao i MHMU sisteme za merenje sile u užetu i zaštitu od preopterećenja dizalica, kranova…

Za hidrauličnu i pneumatsku opremu, tehnologiju fluida, hemijsku i procesnu industriju, opremu za klimatizaciju, prehrambenu, automobilsku, građevinsku industriju…

Za precizna merenja u µm opsegu kao i za jednostavna praćenja pomaka tokom procesa proizvodnje i sklapanja ili tokom praćenja i nadzora izgradnje građevinskih konstrukcija…

Dilatometri

ekstenzometar

Dilatometri se koriste za aplikacije koje mere sile visokog intenziteta, za mašine za ispitivanje materijala (kidalice), prese…

Akcelerometri

akcelerometar

U mnogim oblastima, ubrzanje je jedna od ključnih veličina koje se mere. Nudimo akcelerometre različitih opsega merenja, kao i jednoosne ili troosne…