Punjenje i doziranje

Gravimetrijsko doziranje i punjenje je princip koji se često koristi zbog tačnijeg odmeravanja. Tako je čest slučaj da se proizvodi koji se prodaju po zapremini ili komadima odmeravaju gravimetrijski odnosno po masi. Na primer: ulje koje se prodaje zapreminski, pakuje se gravimetrijski pošto gustina ulja značajno varira sa temperaturom.

Mašine za punjenje se mogu sastojati iz dela za doziranje koji može biti sa ili bez dela za pakovanje.

Kod punilica i doziranja se često javljaju problemi dugotrajne stabilnosti ili pouzdanosti sistema. Zbog toga se često koriste kontrolne vage koje proveravaju tačnost sistema doziranja. Drugi pravac je poboljšanje sistema doziranja i punjenja, što se može obezbediti izmenama u procesu ili izborom odgovarajućeg mernog lanca –merne ćelije i elektronike za dinamička vaganja sa integrisanim procedurama doziranja i optimizacije. HBM-ova serija AED je napravljenja za uklanjanje takvih problema.

tračni karusel

Različiti sistemi punjenja su se razvili ne samo zbog različitih karakteristika proizvoda, već i zbog stalne potrebe za većom tačnošću odmeravanja. To je naročito važno za skuplje proizvode, ili linije sa velikim kapacitetom, gde se mogu napraviti velike uštede.

Gravimetrijske punilice možemo podeliti na:

 • mašine za merenje neto mase:
  • punilice koje odmeravaju predefinisanu masu proizvoda. Često se radi o rasutom materijalu. U pitanju su sekvencijalne ili šaržne vage. Ovim mašinama mogu da se odmeravaju najrazličitiji materijali: od peska, povrća, žitarica. Sa ovim punilicama se ostvaruju manji i srednji kapaciteti.
 • kombinovane punilice (multi head vage):
  • u pitanju su punilice sa neto masom i više jedinica (glava) za odmeravanje. Predefinisana masa se dobija pražnjenjem odgovarajuće kombinacije napunjenih glava. Ovakvi sistemi su najbolji za komadne proizvode koji treba da se pune u srednjim i visokim kapacitetima: čips, salata, peciva…
 • mašine za merenje bruto mase:
  • ove punilice odmeravaju unapred određenu masu proizvoda, koja može biti gasovita, tečna, praškasta, zrnasta, direktno u pakovanje koje se oslanja na vagu koja kontroliše proces punjenja. Ovaj sitem se koristi za kafu, ulje, hemikalije, šećer, plin… Ove mašine su najpodesnije za manje i srednje kapacitete.
 • brojačke punilice
  • mašine za pakovanje koje odmeravaju komadasti materijal prema unapred određenoj masi. U pitanju su mašine za pakovanje lekova, šrafovske robe…

Pogledajte video o automatskom doziranju i punjenju uz pomoć digitalne merne ćelije FIT i displeja DWS2103: