Značaj etaloniranja

Cilj etaloniranja je da osigura preciznost, standardizaciju i ponovljivost, obezbeđujući precizna merenja i rezultate. Bez redovne kalibracije, oprema neće odgovarati specifikacijama, davaće netačne i neprecizne rezultate merenja i ugrožavaće kvalitet, bezbednost i dugotrajnost opreme.

Preciznost je ključni faktor proizvodnje kada je potrebno obezbediti kvalitet i performanse procesa ili gotovog proizvoda. Kada proizvod ne odgovara zahtevanim specifikacijama korisnika, koje zavise od upotrebe i primene proizvoda, vrlo često će biti negativnih posledica. Dakle, zbog čega je etaloniranje bitno? Potreba za preciznošću u proizvodnji direktno vodi do potrebe za etaloniranjem, pošto mašine i merni uređaji moraju biti precizno baždareni da bi njihov rad bio usklađen sa specifikacijama. Bez precizno etalonirane opreme nemoguće je postići zahtevani nivo preciznosti i ispuniti zahteve ISO standarda.

Zašto je preciznost od suštinskog značaja u proizvodnji?

Najvažniji razlog zašto je preciznost važna u standardnoj proizvodnji jeste osiguranje kvaliteta gotovog proizvoda. Nedovoljno precizno proizvedeni delovi- oni koji su van zahtevane tolerancije – ne mogu biti korišćeni, jer je mogućnost njihovog ispravnog funkcionisanja veoma mala. Osim kvaliteta, performansi i bezbednosti, neprecizno proizvedeni proizvodi koji su posledica nebaždarene opreme mogu dovesti do sledećih pojava:

  • velikog broja odbačenih delova: nepravilno etalonirana mašina dovodi do neefikasne proizvodnje i stvara veliki višak materijala koji mora biti odbačen. Ako vaša kontrola procesa ne odbaci neprecizno proizvedene proizvode, vaši kupci će to sigurno učiniti.
  • probijanje budžeta i rokova isporuke: veliki broj odbačenih proizvoda/proizvedenih delova će zahtevati dodatnu proizvodnju da bi se ti delovi zamenili ili dodatne završne procese da bi proizvodi bili u skladu sa specifikacijama. To će produžiti vreme proizvodnje i ugroziti rokove isporuke. Takođe će se povećati troškovi koji neće biti preneti na kupca.
  • zahtev za nadoknadom: ako se nedovoljno precizni delovi kasno isporuče, kupac može zahtevati dodatne proizvode koji će biti isporučeni bez nadoknade, ili će započeti saradnju sa drugim kompanijama

Značaj etaloniranja u proizvodnji

Etaloniranje igra važnu ulogu kada treba izbeći proizvodnju nepreciznih delova, tako da je korist za vaše mašine i mernu opremu od neprocenjive vrednosti. Postoji nekoliko tipičnih situacija u kojima se koristi etaloniranje u proizvodnji, ali je naročito bitna u sledeća dva slučaja:

  • etaloniranje merne opreme će omogućiti da proces kontrole kvaliteta bude precizan i da ne prihvatite delove koji bi trebalo da budu odbačeni
  • etaloniranje proizvodnih mašina povećava efikasnost procesa, osiguravajući da oprema radi kako je očekivano. Neprecizno etalonirana oprema dovešće do nepredvidivih rezultata proizvodnje i nepreciznih proizvoda.

Usluge etaloniranja TRC PRO laboratorije

Kao vodeća firma u servisiranju opreme u industriji, TRC PRO nudi usluge etaloniranja koje su deo našeg sveobuhvatnog rešenja kada govorimo o održavanju opreme. Mi nudimo standardne usluge održavanja, obezbeđujući precizno etaloniranje, ispitivanja i korektivno održavanje u skladu sa zahtevima standarda ISO-9001 i SRPS ISO-17025-2017 koji osiguravaju visok kvalitet i kontrolu procesa. Akreditacija garantuje tehničku kompetentnost i integritet našeg sistema. Da biste saznali više o ovim uslugama i kako možemo umanjiti rizike posla i pomoći vam da poboljšate proces, kontaktirajte nas na 021 6433774 ili pogledajte stranicu naše Laboratorije za etaloniranje.