Davači obrtnog momenta

U HBM-ovom programu davača momenta pored mernih prirubnica i klasičnih davača za obrtni moment (merna osovina ili vratilo) nalaze se i nerotirajući davači za merenje reakcionog momenta (najčešće kod kalibracije) i moment ključevi. Za prenos mernog signala sa rotirajućeg dela se isključivo koriste specijalni klizni prsteni ili bezkontaktni prenos signala. Takođe nudimo spojnice koje su se dokazale u praksi kao optimalne za aplikacije i merenja obrnog momenta.

Rotirajući davači obrtnog momenta

T4A

T4A davač obrtnog momenta
 • rezolucija: 0,0005Nm
 • kapacitet: 1000Nm
 • klasa tačnosti: 0,1%
 • ugao, smer, brzina, klizni prstenovi

T5

T5 davač obrtnog momenta
 • rezolucija: 0,001Nm
 • kapacitet: 200Nm
 • klasa tačnosti: 0,1%
 • klizni prstenovi

T22

T22 davač obrtnog momenta
 • rezolucija: 0,001Nm
 • kapacitet: 1000Nm
 • br. obrtaja: do 22000 o/min
 • klasa tačnosti: 0,5%
 • beskontaktni

T12

T12 davač obrtnog momenta
 • rezolucija: 0,05Nm
 • kapacitet: 10000Nm
 • klasa tačnosti: 0,03%
 • ugao, smer, brzina, temperatura, snaga

T10F

T10 davač obrtng momenta
 • rezolucija: 0,005Nm
 • kapacitet: 10000Nm
 • klasa tačnosti: 0,1%
 • beskontaktni

T40B

senzor-davač momenta sa digitalnim izlazom
 • rezolucija: 0,02Nm
 • kapacitet: 10000Nm
 • br. obrtaja: do 24000 o/min
 • klasa tačnosti: 0,05%
 • digitalni izlaz

T12HP

senzor-davač obrtnog momenta
 • rezolucija: 0,01Nm
 • kapacitet: 10000Nm
 • br. obrtaja: od 10000 o/min do 22000 o/min
 • temperatura
 • otporan na bočne i aksijalne sile

T40FM

T40FM davač obrtnog momenta
 • rezolucija: 1,5N
 • kapacitet: 80000N
 • br. obrtaja: 8000 o/min
 • klasa tačnosti: 0,1% (opciono 0,5%

T40FH

T40FH davač obrtnog momenta
 • rezolucija 0,01kNm
 • kapacitet 300kNm
 • br. obrtaja: od 2000 do 3000 o/min
 • digitalni izlaz

T21WN

T21WN davač obrtnog momenta
 • rezolucija: 0.00001Nm
 • kapacitet: 200Nm
 • br. obrtaja: do 20000 o/min
 • klasa tačnosti: 0,2%

Nerotirajući davači obrtnog momenta i moment ključevi

TB1A

TB1A nerotirajući davač obrtnog momneta
 • rezolucija: 0,01Nm
 • kapacitet: 10000Nm
 • klasa tačnosti: 0,05%
 • otporan na bočne i aksijalne sile

TB2

TB2 davač obrtnog momenta
 • rezolucija: 0,01Nm
 • kapacitet: 10000Nm
 • klasa tačnosti: 0,03%

TN

TN davač obrtnog momenta
 • rezolucija: 0,01Nm
 • kapacitet: 200000Nm
 • klasa tačnosti: 0,05%
 • merenje temperature
 • poboljšana tačnost za kalibraciju

TTS

TTS moment ključevi
 • rezolucija: 0,01Nm
 • kapacitet: 3000Nm
 • klasa tačnosti: 0,2%
 • za kalibraciju moment ključeva
 • izuzetno otporan na bočne i aksijalne sile, kao i na savijanje

Probni stolovi – automobilska industrija traži visoko precizne ispitne stolove za motore, reduktore, kardane, diferencijale i uopšte kompletnu transmisiju. Od sistema se očekuje (naročito prilikom razvoja) izuzetna otpornost na visoke dinamičke udare, kao i ekonomičnost. Ispitivanje elektromotora.

Kontrola i praćenje procesa proizvodnje – u slučajevima praćenja procesa kao što je viskoznost kod miksera, tretiranje granula… merenje momenta i dovođenje u vezu sa ostalim veličinama se često pokazuje kao korisna stvar. Sistemi za praćenje miksera prilikom proizvodnje folija i laminata se takođe oslanjaju na davače momenta.

Tehnologija pogona i transporta – visoka izlazna snaga je ključna za razvoj pogona i transportera. Optimalni broj obrtaja i obrtni moment generišu najveće snage. Zbog toga je važno tačno merenje ovih veličina. HBM brine o tačnosti i robusnosti mernih sistema.

Obezbeđenje kvaliteta – apsolutna sledivost koja je važna za vaš ISO9001 setifikat, se lako obezbeđuje sa HBM-ovom mernom tehinkom za obrtne momente. Merni opseg koje HBM pokriva sa svojim davačima momenta je od 2 do 20.000 Nm, i taj merni opseg je zvanično odobren od PTB-a (institut Nemačke metrologije), tako da je sledivost osigurana.

Istraživanje i razvoj – davači momenta su važan dodatak mernoj opremi za istraživanje i razvoj. Kako je moment izvedena veličina iz sile i kraka na kom deluje sila, nije je lako generisati sa velikom preciznošću.

Pročitajte članak merenje obrtnog momenta!

Pogledajte video o HBM-ovom davaču obrtnog momenta!