Obuka i seminari

TRC PRO nudi obuku i seminare iz oblasti merne tehnike i vagarstva. Seminare možete pohađati u grupi ili pojedinačno, onlajn ili uživo. Teme seminara su različite i obuhvataju etaloniranje, postavljanje i ugradnju mernih traka, merenje sile i momenta, vagarske tehnologije i sisteme za akviziciju podataka. Rezultati merenja su ključni za dalji razvoj vašeg proizvoda. TRC PRO seminare vode inženjeri i tehničari merenja sa višegodišnjim iskustvom. Oni će vas uputiti u tajne tačnog i ponovljivog merenja, kao i u efikasnu analizu dobijenih podataka: od odabira i ugradnje senzorskog sistema, precizne i bezbedne akvizicije podataka do evaluacije rezultata. 


određivanje merne nesigurnosti

Tačno odredite mernu nesigurnost.

etaloniranje

Ispravno planirajte i uradite etaloniranje.

postavljanje mernih traka

Postavljanje mernih traka

Okupite članove svog tima i obučite se za rad sa mernom tehnikom!


Prijavite se za obuku!

Tačno i ponovljivo merenje sila

davač momenta

Tačno i ponovljivo merenje momenta

Osnove vagarske tehnologije

quantumx

Sistemi za akviziciju podataka


Prijavite se za obuku!