Platformske merne ćelije

Termin platformska vaga danas pokriva široko polje rešenja u industrijskom vagarstvu. Tu podrazumevamo opremu kao što su visoko precizne laboratorijske vage, trgovačke i brojačke vage, kao i osobne vage, poštanske vage, medicinske vage, itd.

Platformske vage se sastoje od jedne ili više mernih ćelija, koje se obično nalaze ispod vagarske platforme (tasa) na koju se stavljaju predmeti koji se važu. 

HBM-ove platformske merne ćelije predstavljaju modularni koncept (jedna dimenzija i oblik za širok spektar nosivosti) za različite vagarske aplikacije. One su jednostavne, pouzdane za statične i dinamične aplikacije. Odlikuje ih:

 • jednostavna ugradnja zahvaljujući kompenzaciji uvođenja opterećenja van centra koje je urađeno u fabrici (prema OIML R76)
 • izuzetno brzo i kratko vreme odvage zahvaljujući veoma visokoj sopstvenoj frekvenciji merne ćelije (kod D – “rapid”) serije)
 • odobrenja i sertifikati omogućavaju brzo i jednostavno planiranje
 • telo ćelije od aluminijuma ili nerđajućeg čelika i IP65 i IP67 stepena zaštite
 • prate EMC direktive (EN 45 501)
 • imaju iste dimenzije za različite nosivosti

Platformske merne ćelije nalaze široku primenu zbog mogućnosti izbora:

 • klase tačnosti: C3 ili C6
 • statičkog ili dinamičkog vaganja: C ili D tip (“precix” ili “rapid” serija)
 • različite dužine kabla za povezivanje ćelije sa elektronikom: od 0,35m do 12m
 • izvedbe za eksplozivne sredine: Ex zona 1+20, 1+21 ili 2+22 sa ATEX sertifikatima
 • različite nosivosti: od 300gr do 750kg
 • mogućnost izbora posebno podešenih parametara (uparivost, poboljšana klasa tačnosti – C6, itd.)

PW4M/PW4M-OP

 • kapacitet: do 3kg
 • V-min: 0,03g

PW6C/PW6D

PW6D
 • kapacitet: do 40kg
 • V-min: 0,3g

PW2C/PW2D

PW2C
 • kapacitet: do 72kg
 • V-min: 0,3g

PW10A

PW10A
 • kapacitet: do 300kg
 • V-min: 5g

PW12C

PW12C
 • kapacitet: do 750kg
 • V-min: 5g

PW16A

PW16A
 • kapacitet: do 660kg
 • V-min: 3g

PWSE

PWSE
 • kapacitet: do 750kg
 • V-min: 10g

PW15B

PW15B
 • kapacitet: do 200kg
 • V-min: 0,75g

PW22

PW22
 • kapacitet: do 30kg
 • V-min: 0,6g

PW25

 • kapacitet: do 20kg
 • V-min: 1g

PW27

PW27A
 • kapacitet: do 20kg
 • V-min: 1g

PW37

PW37
 • kapacitet: do 200kg
 • V-min: 5g