Monitoring konstrukcija

Upravljanje građevinskom infrastrukturom predstavlja izazov za inženjere, koji moraju brzo da biraju između alternativnih rešenja dok je njihovo znanje o stvarnom stanju konstrukcije često ograničeno.

Građevinska infrastruktura u koju spadaju mostovi, putevi, tuneli, železnice, cevovodi i energetska i procesna postrojenja podleže operativnim okruženjima i uslovima koji prouzrokuju degradaciju konstrukcije tokom vremena, normalnog korišćenja, ekstremne upotrebe, udesa i potencijalne prirodne katastrofe.

Monitoring stanja konstrukcije (Structural Health Monitoring – SHM) je sposobnost merenja i posmatranja reakcije strukture kako bi se omogućila rana identifikacija pogoršanja situacije kroz promene dobijenih izmerenih vrednosti različitih fizičkih veličina.

Pouzdani rezultati merenja su veoma važni prilikom planiranja i konstruisanja građevinskih konstrukcija, procene štete. Informacije o nadzoru stanja konstrukcije (SHM) mogu podržati donošenje odluke o daljem održavanju.

Merna tehnika firme HBK za monitoring konstrukcija nudi pouzdane rezultate bilo da se radi o merenju deformacija, pomeranja, ugiba ili dugotrajnog praćenja konstrukcija.

Mostovi su izuzetno kompleksna i zanimljiva infrastruktura sa stanovišta monitoringa. Prvo, oni su veoma raznovrsni, drugo, pojedinačno prolaze kroz značajne varijacije u uslovima životne sredine i opterećenja.

U početku, posmatramo kako se mostovima kratkog do srednjeg raspona obično upravlja putem periodičnih vizuelnih pregleda. Nakon toga, dajemo mišljenje o vrsti nadzora koji se koristio na mostovima i predlog za dalji monitoring.

Da li je i dalje moguće bezbedno koristiti most?

Da li je moguće sanirati građevinu?

Da li će konstrukcija imati istu nosivost ukoliko se uklone ili promene određeni delovi?

Da li je određeni materijal odgovarajući i primeren postavljenim zahtevima?

Da li je moguće simulirati zemljotres ili ekstremnu gužvu na mostu?

Ova i mnoga druga pitanja se postavljaju pre sprovođenja testova i ispitivanja u građevinarstvu. Odgovore nude kompetentni ljudi i pouzdana merna tehnika i usluge koje nudi TRC PRO: merne trake, davači, pojačala i softver, sve na jednom mestu – za zahtevna merenja kod testova, ispitivanja i monitoringa konstrukcija.

Naši proizvodi u kombinaciji sa profesionalnom uslugom koja obuhvata instalaciju, obuku i održavanje, čine dobitnu kombinaciju.

Bez obzira da li se radi o merenju pritiska, sile, pomeranja, deformacija, temperature, oscilacija, ubrzanja, vibracija, inklinacija ili mnogih drugih veličina vezanih za testove i ispitivanja u građevini: HBK senzori, davači i merna pojačala nude rezultate u koje možete da se pouzdate.

Tehnologija mernih traka i primena za građevinske objekte

Sistemi za nadzor zdravlja konstrukcija imaju za cilj da kontrolišu integritet konstrukcije tokom njenog životnog veka, tako da planirano održavanje i produženje upotrebljivosti bezbedno maksimizuju profitabilnost ove infrastrukture.

Od sistema za praćenje se očekuje da pouzdano funkcionišu tokom dugog niza godina i da se odupru ekstremnim događajima.

Upotreba optičkih senzora, mernih traka, zasnovanih na tehnologiji Bregove rešetke (Fiber Bragg Grating) postaje zanimljiv izbor za sisteme za nadzor konstrukcije.

Korišćenje optičke tehnologije može da pomogne u borbi sa izazovima održavanja objekata i olakša njihovo prevazilaženje.