Inercijalni senzori firme MicroStrain

Firma MicroStrain-HBK koju zastupamo nudi veliki broj senzora za aplikacije u robotici, upravljanju dronovima, ispitivanju infrastrukture i konstrukcija, ispitivanju mehanizacije i vozila, kao i u aero industriji. Ovi senzori mogu spadati u grupu taktičkih ili industrijskih senzora velike tačnosti, ali i visoko robusnih senzora za upotrebu u ekstremnim uslovima.

3DM-GQ7

 • taktička grupa senzora sa dualnom antenom
 • više opsega
 • visoka preciznost uz pomoć RTK-a
 • niske mase od samo 78gr

3DM-RTK

 • modem sa mrežnim interfejsom
 • podržava industrijske standarde NMEA i RTCM 3.1
 • jednostavna integracija sa 3DM-GQ7
 • RTK podrška

G serija inercijalnih senzora

Senzori GQ7 i GX5-GNSS/INS daju podatke o poziciji, brzini i visini koristeći GNSS/INS, magnetometre, žiroskope i akcelerometre. Serija GX5 je na raspolaganju za sve klase proizvoda sa IMU-om (jedinicom za merenje inercije), AR-om (jedinicom za referencu visine) koji daju podatke o zakretanju i inklinaciji po podužnoj i poprečnoj osi kao i podatke o visini i pravcu kretanja, AHRS (jedinicu za određivanje visine i pravca) i INS (inercijalni navigacioni sistem). Proizvodi su podeljeni na standardne i industrijske. GQ7 nudi mogućnost sveobuhvatne navigacije sa centimetarskom tačnošću. Koristi se za navigaciju dronova, u robotici, stabilizaciji platformi, pri vršenju ispitivanja i merenja, mapiranju, kao i u SLAM i PNT aplikacijama.

3DM-GQ7-GNSS/INS

 • taktički senzor sa dualnom antenom
 • GNSS, IMU
 • visoka preciznost uz pomoć RTK-a
 • mala masa od 78gr

3DM-GX5-GNSS/INS

 • senzor visokih performansi
 • sadrži GNSS prijemnik koji može da prati do 32 satelita
 • merenja su precizna, otporna na promenu temperature i matematički podešena prema ortogonalnom koordinatnom sistemu

3DM-GV7-INS

 • Robustan taktički senzor IMU/AHRS
 • IP68
 • Kalmanov filter
 • najnoviji algoritmi za orijentaciju, upravljanje vremenom događaja

3DM-RTK

 • industrijski senzor
 • jednostavna korekcija kinematičkih podataka u kombinaciji sa 3DM-GQ7-GNSS/INS
 • visoka preciznost u određivanju pozicije, brzine i visine

3DM-GX5-GNSS/AHRS

 • GNSS senzor za navigaciju visoke preciznosti
 • sadrži prijemnik koji koristi GPS, GLONASS, BeiDou i Galileo satelitska sazvežđa
 • koristi auto-adaptivni estimativni algoritam koji daje precizne rezultate

3DM-GV7-AHRS

 • robustan taktički senzor za inercijalnu navigaciju
 • ulazi za podatke o poziciji i brzini
 • Kalmanov filter, najsavremeniji algoritmi za orijentaciju
 • upravljanje vremenom događaja

3DM-GX5-AHRS

 • senzor visoke preciznosti za određivanje visine
 • najmanji i najlakši industrijski senzor
 • sadrži kalibrisan i na promenu temperature otporan akselerometar, žiroskop i magnetometar, te postiže optimalno merenje pri dinamičkim uslovima

3DM-GV7-AR

 • robustan taktički senzor IMU/VRU
 • IP68
 • Kalmanov filter za procenu visine
 • kalibrisan za temperaturni opseg od –40 do +85°C

3DM-GX5-AR

 • senzor visoke preciznosti za određivanje nagiba po vertikalnoj osi
 • izuzetno niske mase
 • sadrži tro-osni akcelerometar, žiroskop i temperaturne senzore
 • pogodan za veliki broj aplikacija uključujući stabilizaciju platformi, usmeravanje antena i praćenje rada letelica, vozila i mehanizacije

3DM-GX5-IMU

 • uređaj za inercijalna merenja visokih performansi
 • mali i lagan IMU senzor
 • izuzetno stabilan žirometar koji podnosi temperaturni opseg od –40 do +85°C
 • podesiva brzina uzorkovanja do 1000Hz
 • MIP protokol za optimizaciju protoka

C serija inercijalnih senzora

C serija inercijalnih senzora dizajnirana je za trajnu, pouzdanu i fleksibilnu upotrebu. Senzori su ugradni i optimizovani za samohodna off-road vozila, robote i letelice, a njihovo kompaktno aluminijumsko kućište može se povezati direktno na štampanu ploču. C-serija ima odličnu temperaturnu i mehaničku izolaciju u poređenju sa senzorima koji se ugrađuju na površinu te su izloženi dodatnim opterećenjima i silama koji mogu uticati na smanjenu preciznost i habanje tokom vremena.

3DM-CX5-GNSS/INS

 • GNSS navigacioni senzor visokih performansi
 • sadrži GNSS prijemnik koji koristi GPS, GLONASS, BeiDou i Galileo satelitska sazvežđa
 • merenja su matematički podešena na ortogonalni koordinatni sistem za visoko precizne rezultate

3DM-CV7-INS

 • taktični ugradni inercijalni navigacioni senzori
 • ulazi za podatke o poziciji i brzini
 • napredan Kalmanov filter za određivanje visine
 • najsavremeniji orijentacioni algoritmi
 • upravljanje vremenom događaja

3DM-CV7-AHRS

 • taktički senzor OEM IMU/AHRS
 • sadrži jedinicu za inercijalno merenje (IMU) i sistem za određivanje visine (AHRS) upakovane u najmanje i najlakše kućište
 • svaki senzor je kalibrisan za optimalne rezultate u različitim uslovima
 • sadrži auto-adaptivni Kalmanov filter koji daje pouzdane rezultate

3DM-CX5-AHRS

 • najmanji i najlakši industrijski AHRS senzor za određivanje visine
 • prilagodljiv Kalmanov filter
 • sadrži kalibrisan tro-osni akselerometar, žiroskop i magnetometar čime postiže optimalne rezultate merenja u različitim dinamičkim uslovima
 • veliki broj aplikacija uključujući stabilizaciju platformi, testiranje i praćenje vozila i mehanizacije

3DM-CV5-AHRS

 • industrijski senzor za određivanje visine
 • sadrži akselerometar visokih performansi i stabilan žiroskop koji podnosi opseg temperature od –40 do +85°C
 • auto-adaptivni Kalmanov filter koji daje rezultate u izazovnim uslovima okruženja

3DM-CV7-AR

 • taktički senzor koji sadrži IMU (inercijalnu mernu jedinicu) i VRU (mernu jedinicu za određivanje vertikalnog položaja/inklinacije)
 • podesivi opsezi akcelerometra i žirometra
 • kalibrisan za čitav temperaturni opseg
 • statička preciznost 0.25°, dinamička preciznost 0.5°

3DM-CX5-AR

 • taktički senzor visoke performanse za određivanje vertikalnog nagiba
 • najmanji i najlakši industrijski senzor ovog tipa
 • tro-osni akcelerometar i žirometar koji daju optimalne merne rezultate u različitim dinamičkim uslovima

3DM-CV5-AR

 • industrijski senzor za određivanje nagiba
 • optimalna kombinacija mernih mogućnosti za različite dinamičke uslove merenja
 • odličan odnos cene i kvaliteta, idealan za veliki broj aplikacija, uključujući stabilizaciju platformi, balansiranje robota, usmeravanje antena i monitoring upotrebe

3DM-CX5-IMU

 • sadrži inercijalnu mernu jedinicu visokih performansi
 • najmanji i najlakši industrijski IMU
 • kalibrisan i temperaturno otporan
 • sa tro-osnim akcelerometrom i žirometrom
 • postiže optimalna merenja u najrazličitijim dinamičkim uslovima

3DM-CV5-IMU

 • sadrži ugradnu inercijalnu mernu jedinicu
 • veoma malih dimenzija i lak
 • sadrži tro-osni akcelerometar i žirometar za postizanje optimalnih rezultata merenja
 • podnosi temperaturni opseg od -40 do +85°C

M serija inercijalnih senzora

MV5-AR

 • robustan industrijski senzor za određivanje nagiba i zakretanja
 • IP68/69K
 • visoka preciznost merenja nagiba, ubrzanja i zakrivljenosti u ekstremnim uslovima okruženja kao što su gradilišta, neasfaltirani putevi, poljuprivredni radovi i kamionski prevoz
 • Kalmanov filter koji uklanja greške izazvane vibracijama

ML5-AR

 • industrijski senzor za određivanje nagiba i zakretanja
 • odličan odnos cene i kvaliteta za precizna dinamička zakretanja, ubrzanja i nagibe u dinamičkim i izazovnim uslovima okruženja
 • pogodan za upotreba na gradilištima, neasfaltiranim putevima, u poljoprivredi, rudarstvu i kamionskom prevozu
 • kompaktan, opseg snage od 4.5 do 36 V, CANJ1939 komunikacija

Senzori za primenu u avio industriji

3DM-RQ1-45 GPS/INS

 • taktički navigacioni senzor, serija za aero-industriju
 • kompaktano, robusno IMU rešenje sa integrisanim GPS-om i magnetometrom
 • otporan na buku
 • kombinuje prednosti MEM tehnologije i četvrte generacije LORD precizne kalibracije