Optičke merne trake

Iskoristite prednosti kompletnog mernog lanca kod korišćenja optičkih mernih traka. Uštedite vreme i osigurajte se tako što ćete koristiti kompletno rešenje iz jedne ruke – od optičkih mernih traka, preko elektronike i softvera.

Tehnologija optičkih mernih traka nudi sledeće prednosti:

 • 100% imunost na električne smetnje
 • prirodna otpornost na vlagu i vodu
 • veća otpornost na zamor i mogućnost merenja većih dilatacija
 • jednostavnija ugradnja
 • podobnost za dugotrajna praćenja i monitoring
 • veće dužine kablova između optičkih traka i instrumenta, bez gubitka signala

FS61

FS62

 • senzori za merenje deformacija u kompozitima, na površinama i konstrukcijama
 • opseg: od +/-1500um/m do +/-2500um/m
 • temperatura: od -20°C do +80°C
 • fiksiranje vijcima ili zavarivanjem

FS63

FS64

FS65

FS70-grupa senzora

FS76-grupa senzora

FS73-grupa senzora

HBM-ov optički merni lanac nudi sledeće prednosti:

 • optičke merne trake laganog dizajna koje pouzdano mere i pozitivne i negativne dilatacije
 • izuzetna preciznost i dugotrajna stabilnost
 • statička i dinamička merenja
 • proširivost sa multiplekserom do 320 kanala
 • sledivost prema NIST-u
 • kompaktnost, robusnost, mobilnost

Softver za akviziciju i analizu

Catman® softver za akviziciju i analizu

CatmanEasy®AP je intuitivan i profesionalni softver za akviziciju, vizualizaciju i jednostavnu obradu. Dođite do rezultata za 18 sekundi…

GlyphXE softver za analizu

Softver za analizu koji vam pomaže da istinski razumete izmerene podatke: GlyphXE nudi napredne alatke za analizu i izveštaje i laku manipulaciju sa ogromnim količinama zapisa.