Merne trake i pribor

TRC PRO nudi merne trake frime HBM koja je lider u njihovoj proizvodnji već više od 60 godina. Asortiman mernih traka koje nudimo je veoma širok i pokriva različite aplikacije – od eksperimentalne analize naponskih stanja do proizvodnje senzora. Pored toga, TRC PRO nudi sve potrebne dodatke i komponente za instalaciju mernih traka.  

Bez obzira da li senzori koje proizvodite mere težinu, silu, moment, pritisak ili neku drugu veličinu, TRC PRO će vam ponuditi merne trake koje najbolje odgovaraju vašim potrebama. Izvesne količine proizvoda uvek imamo na lageru, a na usluzi će vam biti naš posvećen tim stručnjaka i odlični serviseri.


Kada govorimo o pretvaranju mehaničkih veličina kao što su sila, obrtni momenat i pritisak u električne veličine, tehnologija mernih traka nudi prednost izuzetnog spoja performansi i troškova.


HBM nudi merne trake koje nude mogućnost kompenzacije puzanja materijala od koga je sačinjen davač, specijalno namenjene za proizvođeče senzora.
Na raspolaganju imamo arhivu sa stotinama tipova mernih traka namenjenih proizvodnji senzora. Pozovite nas ukoliko ste zainteresovani.


Merne trake

Od analize zamora na krilu aviona do monitoringa opterćenja konstrukcije mosta i analize zaostalih napona, merne trake se koriste da odrede opterećenje materijala…

Optičke merne trake

Najnoviji optički senzori newLight koje je razvio HBM omogućavaju merenje opterećenja u širokom opsegu tokom dužeg vremenskog perioda. Oni su idealan izbor za merenje konstrukcijske stabilnosti…Sredstva za čišćenje

Čista površina je bitan preduslov za pravilno postavljanje mernih traka. Hemijski čista sredstva omogućavaju efikasno čišćenje i odmašćivanje…

Merenje zaostalih napona

Posebne merne trake za analizu zaostalih napona se korste da precizno odrede napon koji je karakterističan za određeni materijal…


Lepkovi

Lepkovi za merne trake ispunjavaju sve specifične zahteve prilikom postavljanja mernih traka na testiranu konstrukciju…

Zaštitna sredstva

Detaljna priprema površine na koju se postavljaju merne trake, ispravno povezivanje i nanošenje zaštitnih sredstava su ključne za dobijanje validnih rezultata merenja…


Dodatni pribor

Kvalitet merenja na mernom mestu ne zavisi samo od tipa merne trake koja se koristi, već i od načina postavljanja i primene…

Ovde možete pročitati članak o istoriji i oblastima primene mernih traka!