Davači sile

HBM-ovi davači sile mere statičke i dinamičke, pritisne i istežuće sile – gotovo bez ikakve deformacije i pomeranja tela senzora. Princip rada je zasnovan na mernim trakama, kao i piezo princip (PACE serija). Davači sile postoje u različitim oblicima, veličinama i klasama tačnosti.

Najčešće nalaze primenu kod:

 • eksperimentalne analize mehaničkih napona – optimalno korišćenje konstrukcije, kako bi bila lakša i jeftinija, na primer u avionskoj, železničkoj i automobilskoj industriji. Davači sile mere sile koje deluju na konstrukciju, a merne trake na konstrukciji mere rezultirajuću deformaciju
 • praćenja procesa proizvodnje – automatizacija garantuje ujednačen visok kvalitet i brzu i pouzdanu proizvodnju. Davači sile u kombinaciji sa namenskom industrijskom mernom elektronikom se koriste za kontrolu: procesa presovanog sklapanja (press-fit), procesa oblikovanja materijala, zategnutosti vlakna, dijagram sila tokom proizvodnje
 • ispitivanje materijala – kontrola kvaliteta zahteva da se ispitaju svojstva materijala i proizvoda. Davači sile testiraju i proveravaju potrebne zahteve kod različitih tipova opreme za obezbeđenje kvaliteta
 • kalibracije (etaloniranja) – tačno merenje je zagarantovano kroz sledivost sa nacionalnim standardima. HBM-ovi referentni davači sile sa kalibracionim sertifikatima proveravaju razne proizvodne i merne alate, kalibrišu mašine za ispitivanje materijala, mere sile sa visokom tačnošću za internacionalno upoređivanje sile

Davači sile za industrijsku i laboratorijsku primenu

HBM-ovi davači sile mere statičke i dinamičke, pritisne i istežuće sile. Različite dimenzije, oblici i tačnosti. Slede davači koji se lako ugrađuju, koji su kompaktni i robusni ‘univerzalci’ za vaše aplikacije.

HBM-ov katalog davača sile

U1A

 • rezolucija 0,001N
 • kapacitet 50N
 • klasa tačnosti 0,1%
 • mali davač za pritisne i istezne sile
 • zaštita od preopterećenja

U2B

 • rezolucija 0,05N
 • kapacitet 200kN
 • klasa tačnosti 0,1 ili 0,2%
 • univerzalan
 • probni stolovi i mašine za ispitivanje materijala

U10

 • rezolucija 0,125N
 • kapacitet 500kN
 • klasa tačnosti 0,06%
 • precizan visok dinamički opseg
 • TEDS opcija sa duplim mostom

S2

 • rezolucija 0,002N
 • kapacitet 1kN
 • klasa tačnosti 0,05%
 • izuzetno tačan
 • zaštita od preopterećenja i za pritisak i za istezanje

S9M

 • rezolucija 0.5N
 • kapacitet 50kN
 • klasa tačnosti 0,02%
 • izuzetno tačan
 • ekonomičan
 • IP68

U3

 • rezolucija 0,5N
 • kapacitet 100kN
 • klasa tačnosti 0,2%
 • izuzetno robusan
 • neosetljiv na bočne sile


U5

 • rezolucija 0.01kN
 • kapacitet 500kN
 • klasa tačnosti 0,2%
 • robusan
 • lak za ugradnju preko prirubnice

U93

 • rezolucija 0,1N
 • kapacitet 50kN
 • klasa tačnosti 0,5%
 • veoma kompaktan
 • robusan
 • TEDS

C2

 • rezolucija 0,05N
 • kapacitet 200kN
 • klasa tačnosti 0,2%
 • hermetički izolovan
 • mala visina

C9C

 • rezolucija 0,005N
 • kapacitet 50kN
 • klasa tačnosti 0,2%
 • minijaturni davač sile
 • hermetički zatvoren

C10

 • rezolucija 0,25N
 • kapacitet 1MN
 • klasa tačnosti 0,03-0,06%
 • hermetička zaštita 
 • mala visina

C6B

 • rezolucija 20N
 • kapacitet 10MN
 • klasa tačnosti 0,5%
 • velika nosivost
 • kompaktnost 
 • centralni otvor

Piezoelektrični davači sile

Ukoliko su vaši procesi sklapanja i upresavanja brzi, a prostor je ograničen, ali i dalje želite konstantnu kontrolu kvaliteta proizvodnje, vreme je za PACEline. Kompaktna i dinamična piezo tehnologija od HBM-a je novost. 

Sa piezoelektričnim davačima sile dobijate:

 • visoku krutost, minimalnu deformaciju (manju nego kod davača sa mernim trakama)
 • kompaktnost
 • visoku dinamičnost
 • izlazne signale koji ne zavise od nominalne nosivosti davača
 • visoku opteretivost davača

Paceline CFT

 • rezolucija 0,5N
 • kapacitet 120kN
 • klasa tačnosti 1%
 • minijaturni davač sile koji je hermetički zatvoren

Paceline CFW

 • rezolucija 0,5N
 • kapacitet 140kN
 • klasa tačnosti 1%
 • piezoelektrična podloška inovativnog dizajna

Paceline CLP

 • rezolucija 0,7N
 • kapacitet 62kN
 • klasa tačnosti 1%
 • piezoelektrična podloška minijaturnog dizajna

Paceline CMC

 • rezolucija 0,5N
 • kapacitet 120kN
 • pretvara silu u signal od 0 do 10V
 • piezoelektrična podloška minijaturnog dizajna

Paceline CHW

 • rezolucija 0,3N
 • kapacitet 60kN
 • pogodan za upotrebu na ekstremnim temperaturama od -55 do +300°C

Paceline CSW

 • rezolucija 0,7N
 • kapacitet 80kN
 • kompaktan: od 3 do 5mm visine

Referentni davači sile za etaloniranje

HBM-ovi referentni davači sile su pouzdana osnova za sledivost prema nacionalnim standardima i precizna merenja za internacionalna upoređivanja. TOP serija desetostruko prevazilazi zahteve koje postavlja ISO376 po pitanju tačnosti.

U15

 • rezolucija 0,25N
 • kapacitet 1MN
 • klasa 0,5 po ISO376
 • za brojne tipove kalibracija u  industriji i razvoju
 • TEDS

C15

 • rezolucija 0,25N
 • kapacitet 1MN
 • klasa 00 po ISO376
 • hermetička zaštita
 • mala visina

TOP transfer

 • rezolucija 0,01N
 • kapacitet 500kN
 • bolje od klase 00 po ISO376
 • nacionalni etaloni 
 • TEDS

Z30A

 • rezolucija 0,005N
 • kapacitet 10kN
 • klasa 00 po ISO376
 • nacionalni etaloni
 • TEDS

Z4A

 • rezolucija 2N
 • kapacitet 500kN
 • klasa 00 po ISO376
 • precizna merenja malih sila

KDB

 • rezolucija 0,06kN
 • kapacitet 5MN
 • klasa 0,5 po ISO376
 • specijalni davači sile za proveru mašina za ispitivanje materijala sa merenjem momenta

STZ

 • rezolucija 0,06kN
 • kapacitet 5MN
 • klasa 0,5 po ISO376
 • specijalni davači sile za proveru mašina za ispitivanje materijala sa merenjem momenta

C18

 • rezolucija 1N
 • kapacitet 5MN
 • klasa 0,5 po ISO376
 • kompaktan, idealan za kalibraciju

Robusnost i kompaktnost – davači sila imaju važnu ulogu u kontroli industrijskih procesa. Prate se bilo reakcione sile ili maksimalne sile u samom procesu kod presovanja, napresavanja, što daje trenutnu informaciju o stanju kvaliteta. HBM-ovi davači nude sledeće prednosti:

 • robusnost i otpornost na bočne sile
 • kompaktan dizajn
 • laka ugradnja
 • TEDS indentifikacija davač

Visoka izdržljivost i tačnost – optimizacija komponenata uvek postavlja pitanje o istrajnosti komponente kojoj je umanjenja količina ugrađenog materijala. HBM-ova tehnologija merenja sila ispunjava zahteve na ovim poljima:

 • testovi izdržljivosti
 • veliki faktor sigurnosti
 • visoke promenljive amplitude (pritisno i istezno opterećenje)
 • dobra ponovljivost
 • redundantni merni mostovi

Maksimalna preciznost koju nudi HBM – najviša tačnost se zahteva kod merenja sila na nacionalnim institutima i akreditovanim kalibracionim laboratorijama. Zahvaljujući bliskoj saradnji sa kupcima, HBM-ovi davači sile ispunjavaju te uslove:

 • tehničke karakteristike su bolje 10 puta nego zahtevi po ISO376 standardu za TOP klasu 00
 • izuzetna dugotrajna stabilnost
 • savršena integracija sa HBM-ovim visoko preciznim pojačalima DMP40 i ML38

Priključi i meri – je moguće sa TEDS čipovima. HBM nudi davače sile sa ugrađenim TEDS čipovima, a moguće je i ugradnja čipa na postojeći davač (u konektoru ili na kablu). Karakteristike senzora su sadržane u čipu, koje može da pročita merno pojačalo koje podržava TEDS. Tako korisnik dobija željene rezultate bez potrebe za dodatnim podešavanjima pojačala:

 • jednostavno rukovanje
 • minimalno vreme potrebno za pripremu merenja
 • povećana sigurnost u izmerene podatke, pošto ne postoji mogućnost pogrešnog podešavanja pojačala

Davači sile po vašem zahtevu – mi proizvodimo i prilagođavamo davače sile prema vašim potrebama (merne osovine i merne bolcnedinamometre, specijalne davače sila za reometre, kidalice, prese…)

Pogledajte video o HBM seminaru “Pravilno merenje sile”. Više informacija o seminarima koje organizuje TRCpro!