Praćenje naprezanja na vetro-turbini

Da li znate kako da vršite merenja na vetro-turbini

Serviseri firme HBK su pomogli klijentu u Južnoj Italiji da instalira merni sistem baziran na optičkim mernim trakama na vetro-turbinu od 60kW, što je i dokumentovano kamerom. 

Cilj našeg klijenta bio je da prati moment savijanja i uvijanja na propelerima vetro-turbine, kao i vibracije i opšte uslove sredine. Senzori i jedan od sistema za akviziciju  podataka na rotirajućim elementima su morali biti ugrađeni na velikoj visini.

Sami se uveriti koliko je uzbudljiv i profesionalno urađen posao serviserskog inženjerskog tima firme HBK. 


Praćenje stanja konstrukcije: osigurajte bezbednost i dugotrajnost infrastrukture

Kako možete osigurati bezbednost i dugotrajnost infrastrukture? Odgovor je – tako što ćete upotrebiti predvidivo i isplativo rešenje za praćenje stanja konstrukcije koje će vam dati pouzdane podatke o ponašanju konstrukcije. 

Dobra rešenja se najčešće sastoje od kombinacije mernog lanca i različitih tehnologija. Naučite više o tome kako da se suočite sa izazovima konstrukcijskog monitoringaSistemi za merenje prilagođeni vašim potrebama

Praćenje sistema za merenje na vetro-turbinama je izazovan zadatak. Ipak, kontinuirana i pouzdana merenja i analiza podataka jesu ekonomično rešenje za optimalno servisiranje i praćenje vaših izvora energije tokom životnog veka.

TRC PRO tim inženjera koji se bavi servisiranjem je veoma iskusan u pružanju usluga od razvoja tehnologije do krajnjih i potpunih rešenja i biće odlična podrška vašem projektu. 

Naučite više o praćenju vetro turbina i o TRC PRO uslugama i podršci od konsultacija do tehnologije i kompletnih rešenja