Bežični senzori firme MicroStrain

Bežična tehnologija u proizvodnji senzora omogućuje daleko veću fleksibilnost u formiranju mreža senzora postavljenih na različitim mestima primene. Ove mreže obično podrazumevaju kombinaciju priključaka za senzore (sensor nodes), samih bežičnih MicroStrain senzora i regularnih povezanih senzora nekog drugog tipa. Meranja koja mogu biti izvedena na ovaj način imaju širi opseg merenja i uzorkovanja, sinhronizovana su ili podešena za brzo periodično prikupljanje podataka.

Uređaji za priključivanje senzora (Nodes)

G-Link-200

 • robustan, troosni, bežični akcelerometar
 • baterijsko napajanje
 • vodootporno kućište
 • daje podatke u talasima, bešumno
 • idealan za aplikaciju kod merenja vibracija, nagiba, zakretanja

G-Link-200-R

 • robustan, troosni, bežični akcelerometar
 • usaglašen sa zahtevima ASTM F2137 što mu omogućuje vršenje dinamičkih merenja na roler-kosterima
 • vodootporno kućište
 • za aplikacije koje ne zahtevaju ASTM F2137, pogledajte G-Link_200-8g/40g

SG_Link-200

 • robustan, bežičan, analogni sezorski priključak
 • trokanalni, sa vodootpornim kućištem
 • PGA, filteri, ADC visoke rezolucije
 • rad sa velikim brojem senzora: mernim trakama, mernim ćelijama, davačima pritiska i akcelerometrima u zahtevnim industrijskim uslovima

TC-Link-200

 • bežični termo/naponski senzorski priključak
 • 12 kanala
 • za precizno merenje termo i diferencijalnih naponskih senzora
 • bešuman, nema potrebe za dodatnom kalibracijom

V-Link-200 i RTD-Link-200

 • bežični, analogni senzorski priključak
 • 8 analognih ulaznih kanala
 • PGA, filteri i ADC visoke rezolucije
 • precizna merenja sa velikim brojem senzora: mernim trakama, mernim ćelijama, davačima pritiska
 • pouzdan, bez gubitka podataka

G-Link-200-OEM

 • veoma mali, bežični, troosni priključak za OEM integraciju
 • potpuno bešuman, idealan za merenje vibracija, uticaja sila, pokreta i merenje nagiba i zakretanja.
 • pogodan za ocenu stanja i preventivno održavanje uređaja
 • rad u zahtevnim industrijskim uslovima

SG-Link-200-OEM

 • ugradni, bežični, na bazi traka/analogni senzorski priključak
 • dva ulazna kanala
 • OEM integracija, PGA, filteri, ADC visoke rezolucije
 • ulazni kanal za digitalni puls omogućuje jednostavnu integraciju senzora za RPM ili odbrojavanje otkucaja
 • izuzetno mali i pogodan za ugradnju i upotrebu sa velikim brojem aplikacija

TC-Link-200-OEM

 • ugradni, bežični priključak za temperaturne senzore
 • jednokanalni, koristi se za precizno merenje temperature, napona ili otpora
 • nije potrebna dodatna kalibracija
 • priključak upotrebljava odgovarajuće linearizirajuće algoritme, kao i CJC u zavisnosti od tipa senzora
 • malih dimenzija, širok ulazni opseg, izbor antena

Uređaji za bežično umrežavanje (Wireless Gateways)

Uređaji za bežično umrežavanje koordiniraju komunikaciju između udaljenih bežičnih priključaka za senzore (sensor nodes) i drugih krajnjih sistema po odabiru korisnika kao što su kontrolori, uređaji za prikupljanje podataka (dataloggers), lokalni kompjuteri i mreže i sistemi za udaljeni monitoring i alarmiranje pomoću SensorCloud softvera.

WSDA-2000

 • bežični uređaj za umrežavanje
 • pouzdano prikupljanje podataka
 • Ethernet, USB 2.0 i J1939 interfejs
 • 4GB memorije za čuvanje podataka koje se šalju na SensorCloud
 • nije pogodan za nove proizvode i aplikacije

WSDA-200-USB

 • bežični uređaj za umrežavanje
 • za pouzdano prikupljanje podataka sa bežičnih senzora
 • omogućuje laku komunikaciju između bežičnih senzora i kompjutera koji koriste SensorConnect softver ili MSCLAPI
 • rad u zahtevnim industrijskim uslovima

Softver

ROS

 • sistem za upravljanje robotima (ROS-robot operatin system)
 • open-source, meta sistem za vaše robote
 • projektovanje hardvera, kontrola uređaja, implementacija uobičajenih funkcija, slanje poruka u među fazama procesa, upravljanje paketima
 • može biti korišćen u građevinarstvu i simulaciji kao i kod samohodnih vozila za simultano određivanje položaja i mapiranje

SensorConnect

 • naš najvažniji PC softver za konfiguraciju i prikupljanje podataka sa bežičnih i inercijalnih senzora
 • sadrži uređaje za konfiguraciju, prikuplja i analizira podatke u realnom vremenu
 • koristi grafičke algoritme za praćenje velikog broja podataka bez oglaganja

SensorCloud

 • omogućuje čuvanje neograničenog broja bežičnih podataka koji se mogu pregledati ili analizirati sa bilo kog mesta
 • analiza podataka uz pomoć MaThEngin-a, što omogućuje primenu algoritama
 • idite korak dalje i napišite sopstveni Python skriptove u klaudu
 • lako se povezuje na bežične Ethernet uređaje za umrežavanje sa senzorima
 • bićete obavešteni mejlom ili tekstualnom porukom svaki put kada se nešto značajno dogodi sa vašim uređajem

MSCL i drugi API programi

 • biblioteka za komunikaciju u kojoj je lako pisati programe koji su u interakciji sa bežičnim senzorima
 • nalazi se na GitHub-u i potpuno je open-source, sa MIT licencom
 • puna dokumentacija, primeri programa, detaljno uputstvo za brz početak
 • na raspolaganju su protokoli za komunikaciju
 • REST API omogućava prikupljanje i čuvanje podataka u skladu sa vašim potrebama

MIP Monitor

 • PC softver specijalno napravljen za upotrebu sa našim inercijalnim senzorima
 • preporučena je upotreba SensorConnect programa za bolju konfiguraciju, vizualizaciju, prikupljanje i analizu podataka

Node Commander

 • PC softver za bežične senzore
 • preporučena upotreba SensorConnect programa za bolju konfiguraciju, vizealizaciju, prikupljanje i analizu podataka