Davači pritiska

Davači i transmiteri pritiska

Merenje pritiska može biti ključno u mnogim granama industrije. Davači pritiska transmiteri pritiska HBM-a osiguravaju pouzdane i sigurne rezultate do 15.000 bara.

Zbog čega treba izabrati HBM:

 • Veoma pouzdano: HBM-ovi davači pritiska su robusno dizajnirani i bazirani su na monolitičnom (iz jednog komada) čeličnom mernom telu i kao takvi nude izuzetnu otpornost na preopterećenje kao i dug životni vek (otpornost na zamor).
 • Veoma robusno: čak i u veoma lošim sredinama – HBM-ovi davači pritiska su otporni na koroziju i nude IP67 zaštitu. Dokazana je pouzdanost gde god ima udarnog pritiska, vibracija, oscilujućeg pritiska…
 • Veoma dinamično: davači pritiska bazirani na mernim trakama od HBM-a daju pouzdane rezultate čak i kod izuzetno dinamičkih aplikacija sa velikim brojem ciklusa opterećenja – od najmanjih pritisaka pa sve do 15.000 bara.

P8AP

 • klasa tačnosti: 0,3%
 • temperatura: do 140°C
 • kapacitet: 10 do 500 bar

P3IC

 • klasa tačnosti: 0,1-0,2%
 • temperatura: do 120°C
 • TEDS
 • kapacitet: 10 do 3000 bar

P3MB

 • klasa tačnosti: 0,1-0,2%
 • temperatura: do 100°C
 • kapacitet: 10 do 300 bar

P2V

 • klasa tačnosti: 0,2-0,3%
 • temperatura: do 85°C
 • 0,5-10V; 4-20mA
 • TEDS
 • kapacitet: 200 do 7000 bar

P3MBP Blue Line

 • klasa tačnosti: 0,3%
 • temperatura: od -40°C do +100°C
 • stepen zaštite: IP67
 • kapacitet: do 15000 bar

P3 Top Class

 • klasa tačnosti: do 0,1%
 • temperatura: od -40°C do +100°C
 • stepen zaštite IP6
 • kapacitet: 10 do 3000 bar

P60

 • klasa tačnosti: 0,3%
 • temperatura: od -40 do +150°C
 • dimenzije:  Ø16mm x 35mm
 • kapacitet: od 20 do 200 bar

P3 Top Class Blue Line

 • klasa tačnosti: 0,25%
 • temperatura: od -40°C do +100°C
 • stepen zaštite: IP67
 • kapacitet: do 15000 bar

Sa HBM-ovim davačima pritiska možete uspešno primeniti na:

 • hidrauliku
 • mašine za rezanje vodenim mlazom
 • testove i sipitivanja
  • probne stolove za ispitivanje funkcionalnosti
  • probne stolove za ispitivanje izdržljivosti
 • sterilizaciju pod visokim pritiskom
 • hidroformiranje
 • vaganje mase kod utovarivača

Industrije koje najčešće koriste ove davače su:

 • auto industrija
 • železnica
 • građevinska industrija
 • hemijska industrija
 • pogonska tehnika
 • procesna industrija
 • mašinstvo
 • prehrambena industrija