Davači obrtnog momenta firme NCTE

Zašto vam preporučujemo senzore firme NCTE?

Da li vam je odmah potrebna pouzdana i fleksibilna merna tehnologija? To nije problem uz seriju modela senzora za merenje obrtnog momenta firme NCTE. Nudimo različita merna rešenja koja koriste senzore, i mogu biti primenjena za ispitivanja u medicini, kao i za specifične i komplikovane aplikacije u različitim industrijama. Ipak, sve naše serije imaju nešto zajedničko: senzori mere zahvaljujući našoj patentiranoj magnetno-striktivnoj tehnologiji potpuno bezkontaktno, bez habanja i veoma precizno. Uz pomoć naših davača za merenje obrtnog momenta sigurno ćete naći adekvatno rešenje.

davač momenta
davači momenta

Magnetnostriktivni princip

Senzori koji fizički signal pretvaraju u električni igraju važnu ulogu u svakodnevnom životu. Jedan tip ovih senzora je davač za merenje obrtnog momenta. Merenje momenta je bitno kod svih rotirajućih tela i vratila, kod prenosa u vozilima, vratilima na opremi, na rotacionim mašinama za sečenje i elektro-motorima. Merenje napona na rotirajućim vratilima zavisi od momenta. Postoji šest različitih tipova davača momenta: senzori koji se baziraju na mernim trakama ili piezoelektrični koje imamo u ponudi od firme HBM, davači koji se baziraju na površinskim zvučnim talasima, magnetostriktivni kakvi su davači firme NCTE, optički i induktivni.

Konvencionalni magnetostriktivni davač momenta bazira se na promeni propustljivosti magnetostriktivnih materijala koji se postavljaju blizu magnetnog jezgra koji je pod uticajem naprezanja. Magnetostriktivni materijal se satstoji od velikog broja niklovanih ploča koje su paralelno postavljene. Posebni navoji se postavljaju oko dva različita magnetostriktivna materijala i predstavljaju izvor induktivne aktivnosti. Postavljaju se blizu vratila čiji moment treba meriti, a napaja ih naizmenično strujno kolo. Stvara se magnetno polje i protok se javlja oko magnetostriktivnog materijala. Protok ide kroz deo vratila koji je bliži navoju. Kada na vratilo utiče moment, ono se uvija izazivajući pozitivno i negativno naprezanje u dva smera pod uglom od 45° u odnosu na osu vratila.

davači momenta
davač momenta

Oblasti primene magnetnostriktivnih davača

Senzori firme NCTE se koriste u medicini za merenja pod uglom da bi se osigurala veća bezbednost pacijenata, merenja sile da bi se odredio nagib i merenja dužine kako bi se sprečilo prekomerno opterećenje. U automobilskoj industriji se ovi davači koriste za prepoznavanje pozicije sedišta i naslona za glavu, za aktivno upravljanje volanom, kao i za merenje momenta na vratilima. Osim u ovim industrijama, istaknuta je i njihova primena pri proizvodnji poljoprivrednih mašina, u avioindustriji, robotici i motosportu.

davači sile

NCTE-senzori za merenje momenta-brošura

Uputstvo za upotrebu i tehnički list za seriju 2000

Uputstvo za upotrebu i tehnički list za seriju 3000

Uputstvo za upotrebu i tehnički list za seriju 4000

Uputstvo za upotrebu i tehnički list za seriju 5000