Poravnanje vratila-HamarLaser®

Lasersko centriranje i poravnanje vratila za sve rotacione mašine

Hamar-Laser® sistem za poravanje vratila je namenjen svim aplikacijama, od jednostavnih poravnanja horizontalnih mašina, preko zahtevnih poravnanja vratila, do sistema za Ex sredine. Svi sistemi su dizajnirani tako da se vrlo jednostavno montiraju na rotacione mašine. Ključne komponente su napravljene od aluminijuma i nerđajućeg čelika, što garantuje pouzdane reultate merenja čak i u najzahtevnijim sredinama. Tako na primer sistem D550, može da izdrži preko 3 minuta prskanja mlaznicom, što odgovara klasi IP66.


Raznovrsna i univerzalna rešenja

Raznovrsnost sistema znači da možete da uradite raznorazna merenja brzo i precizno. Možete da merite na svim tipovima rotacione opreme, velike ili male, jednako dobro, bez obira na prečnik vratila, i na rastojanjima od 10 do 20 metara. Korisnički interfejs je intuitivan i vodi vas korak po korak kroz proceduru merenja. Izmerene vrednosti su “žive”, što znači da se stalno ažuriraju i da su u realnom vremenu, tako da je podešavanje mašine lakše. Sa ugrađenom funkcijom provere tolerancija, dobijate jasnu sliku kada je mašina dovoljno centrirana, što značajno skraćuje vreme provedeno sa mašinom.


Više od samog poravnanja

Osnovna verzija Hamar-Laser®, u startu nudi merne programe i opremu za većinu tipova rotirajućih mašina. Pored samog centriranja, moguće je proveriti ravnost podloge i postolja mašine. To znači da je sistem podesan i za prvu instalaciju mašine kao i za njeno naknadno održavanje. Dodatno postoji odgovarajući pribor koji proširuje oblasti primene vašeg instrumenta. Na primer akcelerometar za proveru stanja mašine po pitanju vibracija. Uz samo jedan instrument, imate mogućnost uklanjanja i sprečavanja habanja i otkaza mašina. Hamar-Laser® danas na tržištu nudi verovatno najkonkurentniji i isplatljiviji sistem za merenja na rotirajućim mašinama!


Prednosti Hamar-Laser sistema za poravnanje vratila
  • mogućnost dokumentovanja merenja – snimanje, prenos na PC, štampanje (opcioni štampač)
  • kombinacija tekstualnog menija sa ikonama olakšava razumevanje procedure merenja
  • robusnost obezbeđuje najbolju stabilnost i tačnost
  • dvostruki laseri (dva odašiljača sa detektorima) omogućavaju lako grubo poravnanje i odličnu tačnost
  • izuzetno dug autonoman rad uređaja (do 48 sati bez isključivanja)
  • mogućnost nadogradnje sistema za potpuno drugačije aplikacije merenja
  • dug period garancije i besplatna kalibracija sistema D550
  • besplatan softver dolazi uz svaki uređaj