Lepkovi

Najčešći način fiksiranja merne trake za telo koje se ispituje ili senzor je lepak.

HBM-ovi lepkovi garantuju:

 • prenos deformacije sa tela koje se deformiše na mernu traku koliko god je to moguće bez gubitaka
 • stabilno ponašanje u temperaturnom opsegu koji je definisan tehničkim karakteristikama
 • merna traka i telo na koje se lepi, nesmeju i neće biti izloženi hemijskoj agresivnosti lepka

Vaš kriterijum za izbor lepka bi trebalo da je:

 • temperatura koja će se javiti prilikom ispitivanja i na mestu instalacije merne trake
 • materijal tela na koje se lepi traka, kao i preporuke za lepak prilikom izbora merne trake
 • zahtevi za dugotrajnom stabilnošću i ponovljivošću (merenja vezana za nulu ili relativna merenja)

X60

 • dvokomponentni lepak (prašak i tečnost) za vezivanje na hladno za glatke i hrapave površine
 • temp. istezanja od 0 do 35°C
 • vreme istezanja 10 do 90 min
 • pritisak: palcem
 • opseg merenja: -200 do 80°C

X280

 • dvokomponentni lepak (epoksid) za vezivanje na hladno za glatke i hrapave površine
 • temp. stezanja od 20 do 95°C
 • vreme stezanja od 1 do 8h
 • pritisak: 0,05 do 2N/mm2
 • opseg merenja: -70 do 280°C

P250

 • dvokomponentni lepak (epoksid) za vezivanje na toplo za glatke, hrapave i porozne površine
 • temp. istezanja od 95 do 200°C
 • vreme istezanja 0,5 do 16h
 • pritisak: 0,1 do 1,5N/mm2
 • opseg merenja: -270 do 310

EP150

 • jednokomponentni lepak veoma niske viskoznosti za vezivanje na toplo za glatke površine
 • temp. stezanja od 160 do 190°C
 • vreme stezanja od 1 do 6h
 • pritisak: 0,3 do 0,5 N/mm2
 • opseg merenja: -70 do 150°C

EP310N

 • dvokomponentni lepak (epoksid) za vezivanje na toplo za glatke površine
 • temp. istezanja od 95 do 205°C
 • vreme istezanja od 0,5 do 5h
 • pritisak: 0,1 do 0,5N/mm2
 • opseg merenja:-270 do 310°C

Z70

 • jednokomponentna tečnost za vezivanje na hladno za glatke površine
 • temp. istezanja od 5 do 30°C
 • vreme istezanja 10 do 120 min
 • pritisak: palcem
 • opseg merenja: -70 do 120°C