Vagarska elektronika i indikatori

TRC PRO nudi vagarsku elektroniku za sve industrijske platformske, kolske, kontejnerske ili mobilne vage. Takođe nudimo elektronske sisteme za automatizaciju procesa, na primer za procese kontrolnog vaganja ili doziranja

Uz svu digitalnu elektroniku dolazi potpuno besplatan softver sa kojim ćete lakše podesiti elektroniku ili napraviti dijagnostiku procesa automatskog vaganja i doziranja.  

 

Za sve indikatore postoje međunarodna odobrenja o tipu merila mase, kao i nacionalna, koje možete preuzeti kod nas.

Takođe možete besplatno preuzeti najnoviju verziju softvera za vagarsku elektroniku i indikatore. 

Pogledajte video o automatskom doziranju i punjenju uz pomoć digitalne merne ćelije FIT  i displeja DWS2103. 

ClipX

 • precizan, jedno-kanalni uređaj
 • moderan interfejs za automatizaciju
 • pametne funkcije

DSE

DSE
 • higijenska digitalna senzorska elektronika
 • dinamična obrada signala
 • poboljšana komunikacija pomoću industrijskog Etherneta

PAD

PAD
 • digitalno pojačalo
 • prebacuje analogni senzor u višenamenski digitalni
 • utičnica M12

AD105D

AD105D
 • digitalno pojačalo
 • pretvara signale sa analognih mernih ćelija u digitalni signal
 • na raspolaganju su RS-485 dvožična komunikacija i CAN

WTX110

WTX110
 • IP69K
 • kolske i železničke vage
 • veliki ekran visoke rezolucije

WTX120

WTX120
 • DIN-rail
 • Profinet, EtherNet/IP
 • Profibus DP, Modbus TCP
 • PanelX softver

AED

 • signal sa analognih mernih ćelija pretvara u digitalni
 • pojednostavljuje kontrolu obrade

PanelX

PaenelX- vagarski softver
 • inovativan i besplatan vagarski softver
 • ispunjava zahteve vaganja i prilagođen je parametrima HBM-ovih proizvoda

MVD2510

MVD2510
 • merno pojačalo sa velikim brojem funkcija
 • brojne primene

SD01A

SD01A
 • Zener barijera
 • optimalan za rad sa mernim trakama i balansiranim DC pojačalima