MHMU-sila u užadima

MHMU merenje sile u užetu
Proizvodimo prenosne sisteme za merenje sile u užetu, bez prekidanja užeta.

Opis

MHMU je sistem koji služi za merenje sile u užetu, direktnim naslanjanjem na uže, bez potrebe da se uže prekida. U pitanju je prenosni sistem i nije predviđen za fiksnu instalaciju. Ukoliko imate potrebe za fiksnom instalacijom, preporučujemo HMU sistem.

MHMU sistem sadrži davač sile koji se direktno prislanja na uže koje je stacionarno, a sila se očitava digitalno u jedinicama prema potrebi korisnika. Sistem je napravljen tako da ne može da ugrozi sigurnost postojeće konstrukcije ni na koji način.

MHMU sistem je prilagodljiv za različite prečnike užadi, kao i za različite opsege merenja sile, što je naznačeno sa samom uređaju.


Tehničke karakteristike

  • Maksimalni opseg merenja: 20, 50, 100, 200, 300kN (prema zahtevu korisnika)
  • Prečnici užadi: od 5 do 44mm (prema zahtevu korisnika)
  • Tačnost od 2 do 6% (u zavisnosti od kalibracije i tipa užeta)
  • Dozvoljeno preopterećenje do 150% od nominalnog opterećenja
  • Preopterećenje pri lomu do 300% od nominalnog opterećenja
  • Moguća izrada od nerđajućeg čelika
  • Otporno na polivanje IP65
  • Temperaturni opseg rada -20 do +60°C
  • Masa 6-8kg (zavisi od tipa)

MHMU je dizajniran tako da brzo i tačno izmeri zateznu silu u užadima, kablovima, ankerima i slično.
U zavisnosti od tipa, može da se koristi za merenje sila u zategama do 300kN, prečnika do 44mm.

U kobinaciji sa digitalnim pokazivačem Digidyn3 pokazuje se jasno izmerena sila, a moguć je unos kalibracionih parametara za različite tipove užadi, sajli, kablova ili zatega.


Primena

MHMU je vrlo jednostavan za upotrebu. Jednostavno se postavi na uže, a sa ugrađenom stegom se napravi fiksni ugib užeta između dva oslonca uređaja.
Prilikom ugiba užeta, javlja se sila u pravcu ugiba koja se meri davačem sile i koja je proporcionalna sili u užetu. Izmerena sila se prikazuje na digitalnom indikatoru Digidyn3, na kome je moguće izvršiti slobodan izbor jedinica mere (N, daN, kN, kg, t…). Takođe je moguće uneti različite kalibracione karakteristike za različitu užad kako bi merenje bilo što tačnije. Konsultujte uputstvo za digitalni indikator o pojedinostima podešavanja.


Sigurnost

MHMU je konstruisan tako da može da izdrži minimum 150% sile od nominalne, bez da se ošteti.

Oslonci za uže su termički poboljšani tako da omogućavaju dugotrajnu upotrebu sa tačnim merenjima bez potrebe za održavanjem.

Preuzmite tehničku specifikaciju za MHMU!