Otporničke merne trake

Od kada je merna traka otkrivena (pre 60 godina), tehnologija izrade i aplikacije se stalno unapređuju. Ako pogledamo početke sa mernim trakama sa jednom žicom i mnogobrojne aplikacije gde su se koristile i uporedimo sa današnjom ponudom raznoraznih tipova optimalno skrojenih mernih traka za različitu upotrebu, vidimo koliko se otišlo unapred.

Korisnici HBM-ovih mernih traka omogućavaju kontinualno unapređenje u tehnologiji i kvalitetu izrade mernih traka i zbog toga je HBM lider na tom polju.

Nudimo širok asortiman standardnih mernih traka za eksperimentalnu analizu mehaničkih napona, kao i za izradu senzora i davača:


VY

 • visokobrzinsko bušenje
 • za utvrđivanje zaostalih napona u materijalu
 • tri metode: ukopavanje prstena, integralno zabušivanje i visokobrzinsko zabušivanje rupe

XY2

 • dvostruke x-rozete sa dva merna vlakna
 • koriste se za eksperimentalnu analizu sa dva merna vlakna za uvijanje/smicanje
 • noseći sloj je od poliamida
 • otpor: 120, 350, 700 ili 1000 oma

XY

 • dvostruke T-rozete sa dva merna vlakna
 • koriste se za eksperimentalnu analizu sa dva merna vlakna za dvoosno naponsko stanje poznatog pravca
 • noseći sloj je od poliamida
 • otpor: 120, 350, 700 ili 1000 oma

RY

 • tri merne trake na nosaču
 • rozete za određivanje pravca i inteziteta glavnih napona kada je nepoznat pravac naponskog stanja

LY

 • jednostruke merne trake (linearne) sa jednim mernim vlaknom
 • koriste se za eksperimentalnu analizu sa jednim vlaknom za jednoosno naponsko stanje
 • noseći sloj je od poliamida
 • otpor: 120, 350, 700 ili 1000 oma

KY

 • 11 mernih traka na jednoj foliji
 • merni lanci za merenje gradijenta napona
 • noseći sloj je od poliamida

DY

 • dvostruke merne trake sa dva merna vlakna
 • koriste se za eksperimentalnu analizu sa dva merna vlakna za savijanje
 • noseći sloj je od poliamida
 • otpor: 120, 350, 700 ili 1000 oma

C-serija

 • LC1x-jednostruke; XC1x-rozeta 0/90; RC1x-rozeta 0/45/90
 • za raspone temperature od -269 do +250°C
 • noseći sloj je od poliamida
 • otpor: 120 ili 350 oma

Kada govorimo o pretvaranju mehaničkih veličina kao što su sila, obrtni momenat i pritisak u električne veličine, tehnologija mernih traka nudi prednost izuzetnog spoja performansi troškova.

HBM nudi merne trake koje nude mogućnost kompenzaciju puzanja materijala od koga je sačinjen davač, specijalno namenjene za proizvođeče senzora.

Na raspolaganju imamo arhivu sa stotinama tipova mernih traka namenjenih proizvodnji senzora. Pozovite nas ukoliko ste zainteresovani.

Pogledajte video koji opisuje koliko je jednostavno merenje pravca i intenziteta glavnih napona uz pomoć rozeta, univerzalnog mernog pojačala MX1615 i softvera CatmanAP: