Platformske vage

Platformsa vaga

Fleksibilna rešenja za različite namene

Bilo koja aplikacija da je u pitanju, platformske vage dolaze u gabaritima i sa nosivošću koja tačno odgovara vašim potrebama.

Idealne za sve aplikacije:

Platformske vage mogu biti različitih gabarita i nosivosti – od kompaktnih (200x200mm) nosivosti 300g, do robusnih 2,5m x 2m, nosivosti 12.000kg. Sve modele je moguće ugraditi u pod ili ih ostaviti slobodno stojeće, tako da mogu da se sele po potrebi.

Tačnost pre svega

Platformske vage sadrže dokazane HBM-ove komponente koje pokazuju najvišu tačnost i u najlošijim uslovima, tako da nije potrebno investirati u dodatnu mehaničku zaštitu. Klasa tačnosti može biti C3 ili C6.

Dimenzije prema vašim potrebama

Dimenzije platforme je moguće menjati u koracima od 1mm, prema vašim potrebama.

Tabela platformskih vaga manje nosivosti sa jednom platformskom mernom ćelijom:


Robusne i sigurne

Platformske vage imaju robusnu konstrukicju, nisku visinu, tako da je nanošenje tereta brzo, jednostavno i sigurno. Moguće je ugraditi dodatne graničnike za točkove sa strane, tako da vozilo lako nailazi i silazi sa vage. Ukoliko je platforma ugrađena u pod, moguće je obezbediti ram za jamu kako bi se zaštitile ivice i olakšao navoz. Platforme mogu imati orebrenu površinu, kako bi se smanjilo klizanje. Stepen zaštite mernih ćelija može biti IP65, IP68 ili najviši IP69K.


Izbor elektronike

Platformsake vage imaju robusnu konstrukciju, nisku visinu, tako da je nanošenje tereta brzo, jednostavno i sigurno. Moguće je ugraditi dodatne graničnike za točkove sa strane, tako da vozio lako nailazi i silazi sa vage. Ukoliko je platforma ugrađena u pod, moguće je obezbediti ram za jamu kako bi se zaštitile ivice i olakšao navoz. Platforme mogu imati orebrenu površinu, kako bi se smanjilo klizanje. Stepen zaštite mernih ćelija može biti IP65, IP68 ili najbolji IP69K.