Ispravno postavljanje mernih traka

Ispravno postavljanje mernih traka je od suštinskog značaja za tačne rezultate merenja

Merenja mernim trakama se često primenjuju u strukturnom monitoringu. Kvalitet merenja u velikoj meri zavisi od kvaliteta postavljanja mernih traka. Na seminaru pod nazivom ‘Ispravno postavljanje mernih traka’ naučićete kako da ispravno postavite merne trake čak i u najzahtevnijim uslovima. 

Merne trake pretvaraju opterećenje u proporcionalnu promenu otpora. Da bi se izmerila čak i najmanja promena otpora sa visokom preciznošću, najbolje je koristiti Vitstonov most. Uputićemo vas u teoriju i osnove funkcionisanja Vitsonovog mosta i objasniti zavisnost između geometrijske pozicije mernih traka, tipa mosta koji se koristi i posledičnog faktora mosta.

Obuka o ugradnji mernih traka najčešće počinje postavljanjem mernih traka na polu-krutu gredu na savijanje. Ovaj metod pomaže korisniku da uvidi vezu između naprezanja i opterećenja grede na savijanje, ali se u velikoj meri razlikuje u svakoj pojedinačnoj primeni.  Ovde možete pročitati članak koji je prvobitno bio predstavljen na konferenciji Zapadnog regionalnog odbora za merne trake u oktobru 2021. godine, a koji govori o jedinstvenim i izazovnim projektima merenja u kojima su učestvovali autori. Pročitajte članak!

Zaostali i mehanički napon igra ulogu u čvrstoći i stabilnosti objekata, iako je zaostali napon teško predvideti. Pouzdana metoda za merenje zaostalog napona sa minimalnim oštećenjem površine je od suštinskog značaja. Za precizne rezultate, naši tehničari će izmeriti zaostale napone na licu mesta.

Da biste analizirali rezultate merenja, na raspolaganju vam je naš DAQ catman softver. Naučite osnove monitoringa, ali i posebne funkcije programa za monitoring na našem seminaru pod nazivom ‘Rad sa catman-om‘.

Želite objedinjena predavanja na više tema? Zakažite seminar za članove vašeg tima!