bežično pojačalo T24

Bežično pojačalo T24

Bežični telemetrijski sistem pojačala i senzora pravljen za PROFESIONALNA MERENJA

  • opseg prenosa podataka do 800m
  • izuzetne performanse
  • povećana sigurnost

Karakteristike i prednosti

Bežični telemetrijski sistem pojačala T24 je modularno bežično rešenje za industrijsku primenu senzora. Visoka tačnost i visok kvalitet merenja upareni su sa jednostavnim ali moćnim softverom za konfiguraciju i monitoring. T24 omogućuje proizvođačima senzora i korisnicima fleksibilnost da naprave sopstvene module sa senzorima. Sistem se lako ugrađuje umesto klasičnog senzora sa kablovima, smanjujući troškove instalacije i održavanja.

T24 obezbeđuje

  • merenje mase, pritiska, momenta, naprezanja, temperature, frekvencije i napona
  • izuzetne performanse u najekstremnijim uslovima
  • bešumnu mernu elektroniku
  • dugotrajnu bateriju koja na terenu traje do 5 godina
  • ne zahteva licencu za prenos do 2,4 GHz
  • intuitivan softver koji vrši kalibraciju

Proizvodi

Besplatan softver

Modularni sistem

Poznato je da se industrijske aplikacije menjaju, tako da T24 može biti dizajniran da izađe u susret specifičnim zahtevima. Prenosni moduli, postolja, robustan ručni displej, serijski prikaz izlaznih podataka, štampači i analogni izlaz mogu se jednostavno podesiti da odgovaraju vašim potrebama.

Kvalitet merenja

Merna elektronika visoke tačnosti daje rezultate visoke rezolucije koje korisnik može da kalibriše u devet tačaka kako bi obezbedio linearizaciju i omogućio očitavanje rezultata u mernim jedinicama. Rezultati mogu da se prenose brzinom od 200 podataka u sekundi na druge T24 uređaje.

Napravite sistem senzora u skladu sa aplikacijom

Davači

Prijemnici

Moćan softver

Konfiguracija uređaja je jednostavna uz pomoć Toolkit softvera koji je prilagođen korisniku. Konfiguracija i kalibracija se vrše korišćenjem poznatih podataka ili putem njihovog tabelarnog unosa. Moguća je upotreba sa drugim bežičnim tehnologijama kao što su Wi-Fi, Bluetooth® i Zigbee®.

Opseg i pokrivenost

Moduli T24 imaju efikasne antene koje omogućuju izvanredne performanse i integritet podataka. Stabilnost signala i velika sposobnost prenosa koja prevazilazi izazovne uslove sredine kao što su pokretni elementi ili okruženje u kome ima puno metala.