Ostali pribor

komplet za instalaciju mernih traka
Komplet za instalaciju mernih traka

Kvalitet mernog mesta ne zavisi samo od merne trake, nego i od vrste aplikacije i načina na koji se realizuje.

Savršeno merno mesto zahteva detaljnu pripremu površine gde se traka lepi, pažljivo lepljenje, ispravno i pažljivo povezivanje i korektnu zaštitu.

Sa svojim dodatnim priborom, HBM nudi sve što je potrebno za dobru aplikaciju merne trake.

katalog mernih traka
Katalog mernih traka

DAK1- komplet za početnike

komplet za instalaciju mernih traka
 • kofer za početnike sa svim potrebnim materijalom za lepljenje prve merne trake

DAK2 – sveobuhvatan komplet

DAK2- sveobuhvatan komplet za instalaciju mernih traka
 • kofer sa kompletnim priborom za instalaciju mernih traka

LS terminali

 • terminali za instalaciju mernih traka svih veličina koje nemaju integrisane terminale ili nemaju ugrađene kablove

SLI01 žica obložena PVC-om

fleksibilna žica za instalaciju mernih traka
 • ekstremno fleksibilna žica za instalaciju mernih traka
 • prečnik: 0,6mm
 • dužina: 25m
 • topljenje: na 105°C, idealno do 70°C

CULD01 bakarna žica

culd01 bakarna žica obložena poliuretanom
 • bakarna žica za postavljanje mernih traka obložena poliuretanom
 • dužina: 25m
 • topljenje: na 175°C

Fleksibilna žica obložena flouropolimerom

žica za instalaciju mernih traka obložena flouropolimerom
 • žica za postavljanje mernih traka obložena flouropolimerom
 • temperaturni opseg: -200°C do 260°C
 • dužina: 100m

PVC traka

PVC traka za postavljanje mernih traka
 • traka obložena PVC-om za postavljanje mernih traka
 • temperaturni opseg: od -10°C do +70°C
 • dužina: 50m

PFA kabl

PFA kabl za postavljanje mernih traka
 • tanak, fleksibilan PFA kabl
 • koristi se za povezivanje strujnih mostova sa mernim trakama
 • temperaturni opseg: -200°C do +200°C
 • dužina: 20m