Vagarski softver - PanelX

panelx

TRC PRO nudi potpuno besplatno softver za konfigurisanje kompletne vagarske elektronike.

 • WE2110
 • WE2108
 • WE2107
 • AED i FIT 

   

 

Kontrola dinamičkog vaganja je jednostavna uz pomoć PanelX softvera. Intuitivni panel softver omogućava da lako podesite sve parametre za vaše merenje:

 • kalibracija vage
 • izbor adrese na bus-u i baud-rate-u
 • unos 4 granične vrednosti i histerezisa
 • grafička analiza i vizuelizacija izmerenih vrednosti 

Uz pomoć integrisanih grafičkih funkcija, možete jasno da vizualizujete vaš proces vaganja. Dodatno vam stoje na raspolaganju nekoliko funkcija analize, kao što je FFT analiza za uvid u postojeće vibracije kod sistema vaganja. 

Softver nudi sledeće prednosti:

 • jasan grafički prikaz u standardnom Windows okruženju
 • vizuelizaciju merenja i okolnih signala
 • sveobuhvatan set komandi za dijagnozu tokom rada
 • sve funkcije se kontrolišu putem PC-a
 • integrisana dokumentacija u vidu onlajn help-a

50 digitalnih filtera nudi zaštitu od elektro-mehaničkih smetnji. 

Ponuđeni filteri eliminišu nepoželjne signale iz okoline, koji mogu poticati od temperature ili vibracija. Tako možete lako optimizovati rezultate bilo statičkog, bilo dinamičkog merenja.

Digitalni filteri nude sledeće:

 • maksimalni kapacitet, brzo smirivanje izmerenih vrednosti
 • zaštitu od smetnji, ispravan i pouzdan rad
 • novčanu uštedu, pošto vam nisu potrebni mehanički izolatori i amortizeri 

 

PaenelX- vagarski softver
RTEmacig

Digitalna akvizicija visoko-dinamičnog procesa uz pomoć FIT-a i AED-a

RTEmagicC

Uz pomoć moćnog PanelX softvera, lako obrađujete kompleksne signale koje dobijate od vašeg vagarskog sistema.

Frekventna analiza daje uvid u uticaj vibracija na vaganje i doziranje.

WT_SH_AED

Sve je jasno: izmereni signal je unutar definisanih graničnih vrednosti i funkcija trigera.

Preuzmite besplatno najnoviju verziju softvera za vagarsku elektroniku.