Univerzalna merna pojačala i softver-profesionalna merenja i akvizicija

merna pojačala

Svaki merni zadatak je izazov za sebe. Bez obzira na broj mernih mesta, i bez obzira kakvo je vaše iskustvo, HBM nudi sisteme za akviziciju i merenja kao i odgovarajući softver koji će pokriti gotovo svaki izazov.

HBM-ovi sistemi za akviziciju su univerzalni -mogu da podrže bilo koji senzor na tržištu, a pritom su vrlo jednostavni za rukovanje. Iskoristite višedecenijsko iskustvo nemačkog proizvođača merne opreme u čije proizvode je ugrađena vrhunska tačnost.

Merna pojačala i sistemi za akviziciju

Univerzalni akvizicioni sistemi

Širok asortiman univerzalnih mernih pojačala i sistema za akviziciju. Od jednostavnih prenosivih, samostalnih, do PC-baziranih sveobuhvatnih sistema za akviziciju. Interfejs prema gotovo svim senzorima i davačima koji postoje danas na tržištu. Sa malim ili velikim brojem kanala i potpuno sinhronom akvizicijom.

Sistemi za akviziciju velike brzine

Izuzetno brza merenja sa Genesis HighSpeed familijom. Brina uzorkovanja do 100MS/s po kanalu za srednji i veliki broj kanala. Sistem je baziran na modularnoj platformi, i može da se prekonfiguriše prema potrebi, bilo da se radi o jednom kanalu ili o hiljadu. Sistem je legendaran po jednostavnosti korišćenja, po otpakivanju, spreman je za upotrebu.

Robusni sistemi za mobilnu akviziciju

Robusni, samostalni, sistemi za mobilnu akviziciju sa softverom za inteligentno prikupljanje podataka.

Industrijska merna pojačala

Merna pojačala za kontrolu industrijskih procesa sa integrisanim funkcijama za praćenje i optimizaciju procesa proizvodnje i sklapanja. Tamo gde PLC-ovi nailaze na svoje granice, HBM-ova industrijska merna pojačala im pružaju oslonac.

Precizna merna pojačala i instrumenti za kalibraciju

Precizna merna pojačala za kalibraciju, radionice ili probne stolove. Za visoko precizna merenja, bilo u laboratoriji ili u proizvodnji.

Opto-električni merni instrumenti

HBM-ovi opto-električni instrumenti garantuju pouzdanu akviziciju sa optičkim mernim trakama. Bragova optička rešetka i njena primena na merenje mehaničkih dilatacija uz pomoć optičkih mernih traka.

Softver

Softver za merenje i akviziciju

Catman je softver za podešavanje, vizualizaciju i analizu izmerenih vrednosti.

Softver za analizu

Perception je inovativan i moćan softver za postprocesnu analizu i izveštaje. Odlikuje ga veoma lak rad sa ogromnom količinom podataka i kompleksnim analizama.