Kidalice-univerzalne mašine za ispitivanje materijala

Da li vaši proizvodi ispunjavaju standarde koje želite da postignete? Testovi i ispitivanja su jedini način da budete sigurni. Firme i instituti iz različitih industrija se oslanjaju na kidalice, mašine za ispitivanje materijala globalnog lidera u ovoj oblasti, firme MTS, koju naša firma zastupa na domaćem tržištu. Kidalice, prese ili kombinovane kidalice-prese se koriste za ispitivanje materijala ili delova na istezanje, pritisak, savijanje i pri tom se određuju naprezanja u materijalu i druge fizičke veličine. Naziv potiče od činjenice da je na njima moguće izvršiti više standardnih i specijalnih testova na istezanje, pritisak ili savijanje, kako na epruvetama, tako i na komponentama i konstrukcijama.  

MTS nudi veliki dijapazon rešenja za statička i dinamička ispitivanjaStatička ispitivanja, koja se još nazivaju i monotonička, omogućavaju određivanje osnovnih svojstava materijala. Kapaciteti za merenje sile ovih mašina kreću se od 50kN do 600kN, čime one ispunjavaju najviše QA/QC zahteve i goruće rokove vašeg proizvodnog okruženja, dajući pouzdane podatke za razvoj vašeg proizvoda. Robusne su i lake za korišćenje, sa naprednim svojstvima i parametrima. Ispitivanja se mogu vršiti i na uzorcima za koje se koristi sila od samo 5N.  

Trendovi izrade lakših konstrukcija, tehnologija aditivne proizvodnje i zahtevi za armaturom veće čvrstoće su faktori koji utiču na ispitivanje metala.

Kako bi vam pomogli da izaberete optimalnu mašinu za ispitivanje metala, želimo da podelimo sa vama:

  1. Rešenja prema načinu opterećenja uzorka