HBK lansira seriju senzora sa IO-linkom za merenje malih sila

U9C i C9C serija minijaturnih senzora za merenje sila na pritisak i zatezanje su nam poznati već više od 40 godina. Zašto su se toliko dugo održali? Kompaktnost, mogućnost merenja statičkih i dinamičkih sila, robusnost i tačnost. Najnovija digitalna serija firme HBK se koristi za praćenje stanja sistema u realnom vremenu i idealna je za vršenje merenja kod brzih procesa. Oni obezbeđuju standardizovan interfejs za bilo koji PLC uz pomoć IO-linka, a tipično se primenjuju u procesima sklapanja ili presovanja tokom formiranja proizvoda na proizvodnoj liniji ili u proizvodnji automobilskih delova i pridruženih sistema.

Kompaktni, robusni senzori omogućavaju planiranje i implementaciju digitalizacije koja se sprovodi brzinom koja odgovara korisniku, omogućujući inženjerima u proizvodnji da dođu do velikog broja podataka i steknu dobar uvid u stanje sistema. Senzori poseduju identične mehaničke dimenzije kao njihovi analogni parnjaci, što olakšava dodavanje nove tehnologije staroj opremi, i omogućavaju udaljen pristup podacima dobijenih merenjem kao i udaljeno upravljanje sistemom putem interneta. Stoga, inženjeri proizvodnje mogu pristupiti sistemima sa bilo kod mesta, uočiti problem i implementirati podešavanja bez potrebe za fizičkim pristupom samim proizvodnim linijama.

Senzori za merenje sila do 50 kN sa IO-linkom značajno olakšavaju digitalnu obradu signala. Oni mogu da identifikuju situacije u kojima su prekoračena tehnička ograničenja, na primer, maksimalno opterećenje i maksimalno dozvoljene vrednosti ili broj ciklusa, te mogu da upozore na potencijalni kvar ili otkazivanje sistema.

Preventivno održavanje pomaže optimizaciji ritma održavanja mašina, na taj način smanjujući troškove kao i pauze i prekide u radu sistema. Troškovi se dodatno smanjuju i zbog jednostavnosti ugradnje, kao i zbog upotreba standardizovanih kablova, što eliminiše potrebu za upotrebom specijalnih kablova neophodnih kada su u pitanju analogni senzori.

Ovde možete preuzeti ovaj članak u PDF-u.