Senzori za merenje momenta firme NCTE

Seriju senzora 2100/2200 odabiramo

za efikasno, precizno i ekonomično merenje obrtnog momenta

Serija NCTE senzora 2100 (sa četvrtastom osovinom)/2200 (sa okruglim presekom osovine) omogućuje pouzdano i jednostavno merenje momenta i dobro deluje i na statička i na dinamička dvosmerna merenja momenta, bez obzira na brzinu. Senzori imaju integrisanu elektroniku, uverenje o etaloniranju i priključni kabl koji omogućuje jednostavnu primenu. Dodatni senzorski priključci su takođe na raspolaganju, za sigurnu ugradnju na fiksirane delove mašina.

Osnovne odlike:

Povezivost: Serija 2100/2200 se odlično povezuje sa uređajima u industrijskim uslovima i ima opcije za izlazni signal od ±10V i ±5V osim uobičajenog od 0-10V i od 0-5V.

Kompatibilnost: Opseg momenta od 500Nm i raspoloživost varijanti senzora sa četvrtastim i okruglim osovinama čine seriju 2100/2200 veoma pogodnom za upotrebu u različitim okruženjima i za različite aplikacije.


Opšti podaci:

 • Moment: 0-400Nm, 0-500Nm
 • Brzina: ≤ 5000 rpm
 • Preciznost: ≤1%
 • Temperaturni opseg: -30°C do +80°C
 • Vrsta signala: analogni
 • Izlazni signal: ±10V, ±5V, 0-10V, 0-5V
 • Pravac rotacije: CW i CCW
 • Napon: 6-28V
 • IP stepen zaštite: IP50
 • Maksimalna frekvencija: 1000 Hz
 • Osiguranje od preopterećenja: 10%
 • Povezivanje: 5 utičnih kablova

Prednosti:

 • Kompatibilnost u industriji: ispunjava zahteve povezivanja na ±10V i ±5V u industrijskim uslovima
 • Jednostavna integracija: prateći priključci i kablovi će vam omogućiti lako povezivanje sa drugim uređajima
 • Velika brzina: do 5000 rpm, idealno za probne stolove i proizvodnu liniju
 • Robusnost: prati i proverava ventile, aktuatore i drugu opremu
 • Raznovrsna primena: senzori su idealni za merenje, dokumentovanje i praćenje momenta u alatima, moment ključevima i u procesu proizvodnje
 • Ispitivanje i monitoring: senzori se koriste za ispitivanje zamora i tačke pucanja, merenje viskoznosti i zaštitu od preopterećenja u brojnim aplikacijama
 • Povećana efikasnost: kod testiranja proizvoda na kraju proizvodne linije, na primer pri proveri zatvaranja boca čepom, povećava efikasnost za do 20%