Merenje nivoa prilikom procesa proizvodnje

Bilo da su u pitanju silosi ili velike posude, ispravno doziranje i merenje nivoa je neophodno kada govorimo o vaganju u procesu proizvodnje. Digitalne merne ćelije olakšavaju brzu i preciznu kontrolu procesa sortiranja, vaganja i punjenja.
Digitalna merna elektronika olakšava integraciju signala od analogne merne ćelije do dinamičkih mernih aplikacija.

HBK nudi kompletno rešenje za vaganje u procesu proizvodnje, jer u ponudi osim mernih ćelija i elektronike ima i gotove merne module koji se mogu ugraditi na oslonce silosa. Proizvodi su u skladu sa aktuelnim standardima i, zahvaljujući njihovoj visokoj preciznosti, obezbeđuju maksimalnu efikasnost u vašem procesu proizvodnje. Pročitajte više!

Pogledajte srodne stranice: