Primene i rešenja

Industrijska elektronika

Kontrola i monitoring industrijskih procesa sa HBM-om HBM nudi širok spektar analognih i digitalnih mernih pojačala za kontrolu industrijskih procesa, zaštitu mašina od preopterećenja, uključujući monitoring i optimizaciju procesa proizvodnje i sklapanja, kao što je upresavanje, zakivanje i slične operacije… Postoje tri važna faktora od kojih zavisi uspeh u pogonu: Sistemi za inteligentnu kontrolu procesa …

Industrijska elektronika Read More »

Merenje nivoa prilikom procesa proizvodnje

Bilo da su u pitanju silosi ili velike posude, ispravno doziranje i merenje nivoa je neophodno kada govorimo o vaganju u procesu proizvodnje. Digitalne merne ćelije olakšavaju brzu i preciznu kontrolu procesa sortiranja, vaganja i punjenja.Digitalna merna elektronika olakšava integraciju signala od analogne merne ćelije do dinamičkih mernih aplikacija. HBK nudi kompletno rešenje za vaganje …

Merenje nivoa prilikom procesa proizvodnje Read More »

Merenje nivoa

Gravimetrijsko merenje nivoa Merenje nivoa HBM-ovim komponentama daje najtačnije rezultate, a pri tom nema kontakta između senzora i materijala i nema održavanja. Količina materijala u posudi ili silosu se može precizno odrediti u svakom trenutku, bez obzira na uticaje temperature, oblika posude, gustine materijala, pomeranja težišta ili nagomilavanja materijala. Stvaranje džepova, prašina, tok materijala, pena …

Merenje nivoa Read More »