Industrijska elektronika

Kontrola i monitoring industrijskih procesa sa HBM-om

HBM nudi širok spektar analognih i digitalnih mernih pojačala za kontrolu industrijskih procesa, zaštitu mašina od preopterećenja, uključujući monitoring i optimizaciju procesa proizvodnje i sklapanja, kao što je upresavanje, zakivanje i slične operacije…

Postoje tri važna faktora od kojih zavisi uspeh u pogonu:

  • kvalitet
  • vreme
  • troškovi

Sistemi za inteligentnu kontrolu procesa od HBM-a, donose ta tri faktora i tako obezbeđuju efikasan rad pogona.

HBM nudi jedinstvena kompletna rešenja za kontrolu procesa proizvodnje, koja se sastoje od senzora (davača), merne elektronike, softvera i usluga. Iskoristite prednosti koje donosi partnerstvo sa globalnim liderom na polju tehnologije merenja, testova i ispitivanja.

Digitalna i analogna merna pojačala za vaš pogon – odlučite se za neki od mnogih proizvoda:

  • Modularni sistemi za akviziciju za sveobuhvatnu obradu i kondicioniranje signala
  • Efikasna pojačala sa analognim izlazom ili digitalnim, fildbus interfejsom
  • Nabojna pojačala za piezoelektrične senzore
  • Moćni, profesionalni softver za proizvodnju

HBM je vaš pouzdan partner za kontrolu industrijskih procesa i nudi rešenja za kompletan merni lanac. Znanje u koje se možete pouzdati: sa savršeno uparenim komponentama, koja se brzo i jednostavno integrišu.

Rešenja za kontrolu industrijskih procesa od HBM-a.

PMX

Višekanalni sistem za akviziciju podataka vrši merenja i kontrolu u realnom vremenu, te je idealan za proces proizvodnje i kontrolu kvaliteta.

WTX110

Biser vagarske tehnologije, idealan za korišćenje kod kolskih i železničkih vaga. Poseduje klasu zaštite IP69K i prikaz podataka u visokoj rezoluciji.

WTX120

Kompatibilan sa DIN-rail-om, Profinetom, EtherNetom, Profibusom DP, Modbusom TCP i softverom PanelX. Preuzmite tehnički list.

ClipX

Precizan jedno-kanalni signalni uređaj nudi savremeni interfejs automatizacije, intuitivan mrežni interfejs kao i pametne funkcije.

DSE

Digitalna elektronika koja se koristi u uslovima visoke higijene, kombinujući dinamičku obradu signala i efikasnu komunikaciju putem industrijskog Etherneta.

PAD

Digitalno pojačalo jednostavno za upotrebu u vagarskoj tehnologiji koje analogni senzor pretvara u digitalni koristeći priključak M12.

AED

Pretvara signale sa analognih mernih ćelija u digitalne podatke. Čini implementaciju procesa kontrole jednostavnom.

PanelX

Inovativan i besplatan vagarski softver specijalno dizajniran za olakšano podešavanje parametara na HBM-ovim uređajima.

MP85A

Kontrolor procesa koji zahvaljujući velikoj brzini uzoraka koje obrađuje i inteligentnom softveru garantuje potpunu transparentnost u pratećim proizvodnim procesima.

PACEline CMD

Digitalno pojačalo za piezoelektrične senzore nudi širok merni opseg po povoljnoj ceni.

PACEline CMA

Pojačalo koje vrši akviziciju podataka sa svih piezoelektričnih senzora u brojnim laboratorijskim i proizvodnim primenama.

MVD2510/MVD2555

Pojačalo sa velikim brojem funkcija, pogodno za razne aplikacije u industriji.

SCOUT55

Izuzetan zbog visoke merne preciznosti i lakoće korišćenja. Idealan za servis na licu mesta, poseduje displej koji se lako očitava.

SD01A

Zener barijera idealna za senzore na bazi mernih traka.

AD105D

Pojačalo na ploči koje pretvara analogne signale koje dobija sa merne ćelije u digitalne i dostupno je sa RS-485 dvožičnom komunikacijom i CAN-om.