Odlično iskustvo sa MTS-ovim Acumen sistemima za ispitivanje materijala

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva u primeni sistema za ispitivanje materijala, uvideli smo da je jedan od osnovnih razloga što ljudi koriste elektrodinamičku tehnologiju to što ona troši mnogo manje energije. Ovi kompaktni sistemi takođe mogu brzo i lako da se ugrade na bilo koju lokaciju uz postojanje konvencionalnog električnog priključka i zahtevaju minimalno održavanje.

Ove prednosti mogu lako pasti u drugi plan, zbog čestih problema sa kontrolom, oganičenjima i auto-podešavanjem. Najčešći izazov prilikom korišćenja ovih sistema za ispitivanje je kontrola. Tvrdoća uzorka može da se promeni tokom ispitivanja što bi predstavljalo veliki izazov za veliki broj sistema. Radi poboljšanja stabilnosti, uzorci moraju biti podešeni na veću tvrdoću, ali takva podešavanja dovode do problema kada ispitivanja treba vršiti na manje tvrdim uzorcima. Acumen sistem za ispitivanje, međutim, daje dobre rezultate i sa jednim i sa drugim tipom uzorka, što je dokazano prilikom ispitivanja teniske loptice koja značajno mena tvrdoću u zavisnosti od količine pritiska kome je izložena. Stavili smo lopticu na ispitivanje kada je mašina bila podešena na veliku čvrstoću, a zatim sproveli test podnošenja pritiska u tvrđem i mekšem režimu. Koristeći specijalna podešavanja i mogućnosti kontrole, MTS-ov Acumen sistem za ispitivanje je dao odlične rezultate i ponašao se stabilno tokom čitavog procesa.

Još jedan od problema su ograničenja prilikom ispitivanja koje se vrši velikom brzinom kada često dolazi do slučajnog pucanja uzoraka. U biomedicinskim ispitivanjima, na primer, kompleksna struktura i oblik uzoraka čine konvencionalna ograničenja limitirajućim kada je cilj očuvanje uzoraka. Jedinstveni uzorci koji se proizvode u ograničenim količinama i često su veoma skupi mogu na taj način biti oštećeni ili uništeni. U situacijama u kojima je očuvanje uzoraka od izuzetnog značaja MTS Acumen sistem za ispitivanje se pokazao kao najbolje rešenje.

Da bismo potvrdili sposobnost MTS Acumen sistema da se nosi sa ograničenjima i da predvidi potencijalni otkaz/kvar, uveli smo sistem u nestabilno stanje da bismo ga podstakli na kontrolisani prestanak rada koji koristi sistem za zaključavanje koji je razvio MTS. Onog momenta kada je detektovana opasnost po sistem, mašina se zaustavila na toj poziciji i nastavila da radi pod kontrolom, bez dodatnog praznog hoda i bez opterećenja na uzorak. I oprema i uzorak su ostali očuvani , jer je mašina sve vreme bila pod kontrolom.

Kada je u pitanju auto-podešavanje, ono na velikom broju sistema nije dovoljno fleksibilno i kompleksno da bi se testirali uzorci koji odstupaju od standardnog podešavanja. Nasuprot tome, MTS-ov TestSuite softver koji se koristi uz MTS-ov Acumen sistem, je dizajniran da meri uzorke različitih karakteristika, što je rezultiralo dobijanjem tačnijih vrednosti. Pokazali smo klijentu kako sistem auto-podešavanja ubacuje dimenzije uzorka u početna podešavanja, omogućujući veću tačnost i prilagođavanje ispitivanja potrebama korisnika. Kod MTS-ovih auto-podešavanja, softver prikazuje preciznost podešavanja putem intuitivne plave, zelene i crvene skale. Podešavanja se, ako je potrebno, lako implementiraju povlačenjem miša po ekranu. Za najkomplikovanije uzorke, MTS-ov sistem za ispitivanja nudi kompletno podešavanje i kontrolu, tako da korisnik može sistem da prilagodi uzorku i uslovima koji ne mogu biti ispitivani na drugim sistemima.

Inženjeri u laboratorijama za ispitivanje sada mogu iskoristiti prednosti elektrodinamičkih mašina, bez suočavanja sa manjkavostima sistema sa kojima su se suočavali u prošlosti. Sa MTS-ovim mašinama za ispitivanje, problemi sa kontrolom, ograničenjima, auto-podešavanjem i pregrevanjem su prevaziđeni. Što je još važnije, naši korisnici su prijavili bolje ponašanje uzoraka zbog visokih performansi MTS sistema za ispitivanje.

Tekst preuzet iz intervjua sa jednim od MTS-ovih inženjera koji možete u celosti pročitati na web-stranici: https://www.mts.com/en/articles/materials/electrodynamic-excellence.

Saznajte više o proizvodima i rešenjima firme TRC PRO d.o.o. koja je dugogodišnji zastupnik firme MTS.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *