Uticaj sile vetra kod vaganja posuda

Uticaj vetra je veoma bitan faktor prilikom izbora merne ćelije adekvatne nosivosti i načina ugradnje iste, pri uticajima spoljašnje okoline. Prilikom analize se pretpostavlja da vetar može da duva iz bilo kog horizontalnog pravca, što se u stvarnosti obično i dešava. Uticaj na ovaj način generisanih bočnih sila u velikoj meri utiče na rezultate merenja i vaganja.

Gornja slika prikazuje uticaj sile vetra na vertikalan rezervoar. Treba primetiti da ne postoji samo sila koja deluje na stranu rezervoara tamo gde udara vetar, već postoji i sila usled potpritiska na suprotnoj strani. Ove sile se sabiraju i mogu prouzrokovati prevrtanje rezervoara u smeru duvanja vetra.

Brzina vetra i upotreba mernih modula za prevenciju preopterećenja bočnim silama

Maksimalna brzina vetra zavisi od geografskog položaja, visine i lokalnih uticaja (da li je prostor okružen građevinkim objektima ili je otvoren prostor, more, itd). Meteorološki zavod ima statističke podatke o brzini vetra u određenim oblastima. U tabelarnom prikazu vidimo brzinu vetra u zavisnosti od tipa vetra:

Opis vetraBoforakm/hm/s
normalan419.8 do 28.85.5 do 8.0
jak normalan vetar530.6 do 37.88.5 do 10.5
jak vetar639.6 do 48.611.0 do 13.5
veoma jak vetar750.4 do 59.414.0 do 16.5
olujni vetar861.2 do 72.017.0 do 20.0
oluja973.8 do 84.620.5 do 23.5
teška oluja10864 do 99.024.0 do 27.5
veoma teška oluja11100.8 do 113.428.0 do 31.5
uragan12115.2 do 180.032.0 do 50.0

Kada govorimo o vaganju posuda, u slučaju da vetar, odnosno bočna sila, deluje na mernu ćeliju povrh sile koju indukuje masa koju merimo, dobićemo neprecizne rezultate merenja. U ekstremnom slučaju, preopterećenje može da dovede do oštećenja merne ćelije. Međutim, neispravna opterećenja ovog tipa mogu se izbeći u velikom broju slučajeva, ako se adekvatno koristi odgovarajući pribor za ugradnju. Merna ćelija u kombinaciji sa pratećim priborom za ugradnju čini opremu potpunom i funkcionalnom. Takve funkcionalne komplete, ili merne module, firma HBM proizvodi i sastavlja u svojim postrojenjima pre isporuke. Moduli mogu da se ugrade na licu mesta i da se odmah puste u rad bez prethodne pripreme.

Z6M/Z6AM merni moduli za precizna vaganja do 500kg
C16M merni modul za vaganja od 20t do 200t

Pojedinačne komponente mernih modula se nude u paketu, u zavisnosti od tipa i načina korišćenja:

 • gornja i donja ploča za ugradnju koje se pričvršćuju za osnovu ili drugi element konstrukcije
 • pribor za uvođenje sile
 • samo-centrirajući mehanizam sa zglobnim ležajevima u slučaju delovanja bočne sile
 • horizontalna stabilizacija u slučaju delovanja bočne sile
 • otpusni element u slučaju simultanog skidanja tereta sa modula

Odabrane karakteristike različitih mernih modula firme HBM

Moduli su opremljeni mernom ćelijom klase D1 koja je u skladu sa propisima OIML R60. Odgovaraju i u aplikacijama koje zahtevaju zvanična odobrenja.

 • održavanje je besplatno
 • konfiguracija štedi prostor zbog minimalne ukupne visine
 • laka ugradnja
 • isporučuju se u galvanizovanom i nehrđajućem čeliku
 • na zahtev se mogu isporučiti moduli za rad u ekstremnim okruženjima (sa oznakom EEx)
 • opremljeni su bočnim zglobovima
 • Z6 ćelija koja sprečava preopterećenje