TRC PRO kontakt podaci

Naša firma se nalazi u Petrovaradinu kod Novog Sada. Lako ćete je prepoznati po žutoj fasadi i zelenom krovu. Postoje dva ulaza u kuću, jedan sa Preradovićeve ulice i drugi iz bočne ulice na čijem se uglu firma nalazi. Molimo vas da nas pre dolaska kontaktirate telefonom, kako bismo vas sačekali. 

Naša firma se nalazi u Petrovaradinu kod Novog Sada. Lako ćete je prepoznati po žutoj fasadi i zelenom krovu. Postoje dva ulaza u kuću, jedan sa Preradovićeve ulice i drugi iz bočne ulice na čijem se uglu firma nalazi. Molimo vas da nas pre dolaska kontaktirate telefonom, kako bismo vas sačekali. 

Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora:

 

  • TRC PRO doo, Preradovićeva 31, 21131 Petrovaradin, Srbija
 

Opšti podaci

Slovenija i Hrvatska

 

  • TRCpro d.o.o. Tehnično razvojni center, Vrečkova 2, 4000 Kranj Slovenija
 

Makedonija

 

  • Profesional e3 dooel, Debarca 72/5,  1000 Skopje, Makedonija